Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Grudniowa akcja

Świąteczny klimat udzielił się każdemu w naszej szkole. Uczniowie kl. IIa połączyli swe siły z uczniami kl. VId orazVIb, dali wyraz swej kreatywności. Szóstoklasiści przygotowali świąteczne pierniki natomiast kartki z pięknymi życzeniami to twórczość i pomysłowość dzieci kl. II. Efekty pracy przeszły najśmielsze oczekiwania. Świąteczne drobiazgi zapewne uciszyły nauczycieli i zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w szkolnym apelu przedświątecznym. Dziękuję moim uczniom za ogromne zaangażowanie i radość z bezinteresownego działania.

RB.

 

Zebrania z rodzicamiZapraszamy rodziców na zebrania,

które odbędą się

06 lutego 2020 r. o godz. 17:00

w przydzielonych salach.


 


"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela”

Jan Paweł II


Słowa naszego wielkiego Polaka są zawsze aktualne, bo drugi człowiek, który staje na drodze naszego życia ma prawo od nas otrzymywać pomoc. Sami często potrzebujemy wsparcia, dobrego słowa czy radosnego uśmiechu. Tym bardziej innym mamy dawać to czego sami oczekujemy…

W środowisku naszej szkoły to dobro staramy się realizować na wielu płaszczyznach.

A od tego półrocza z wielką radością chcemy jeszcze bardziej zaprosić do aktywnego

WOLONTARIATU !!!

Dlatego też będziemy obecni na stronie naszej szkoły w zakładce: Wolontariat.

Witamy Was i zachęcamy wszystkich abyście tutaj czytali i oglądali jak pracujemy w szkole i poza szkołą w środowisku lokalnym.

A więc zaglądajcie do naszej zakładki!!!

Kto nie wie to przypominamy, że w naszej szkole do pracy wolontariusza tak szczególnie zapraszają:

- p. Marek Tołoczko opiekun Samorządu Uczniowskiego
- p. Ula Gryszko-Kuźmin opiekun Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- S. Daniela opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
- p. Ewa Mieleniewska koordynator akcji: "Starsi czytają młodszym kolegom"

Jeżeli będziecie potrzebowali informacji , albo zrodzą się Wam dobre pomysły to zapraszamy do kontaktu z tymi nauczycielami!!! Jesteśmy otwarci na Wasze ciekawe propozycje!!!

A na początek chcemy przypomnieć, że:

WOLONTARIUSZ to osoba, która:

- Dobrowolnie i z radością niesie pomoc spotkanemu człowiekowi – a w szkole szczególnie!
- Działa bezinteresownie w środowisku szkoły i nie tylko!
- Poprzez swoje zaangażowanie kształtuje przede wszystkim swój charakter i osobowość!
- Staje się bardziej twórcza i wrażliwa na drugiego człowieka!
- Uczy wrażliwości innych i swoim dobrem zachęca innych do dobra!
- Dostrzega wokół siebie dobro i dzieli się nim jak najczęściej!

Na pewno każdy z Was drodzy uczniowie taką osobą może być!!!

A na dobry początek tak dla ducha proponujemy ”Bibliotekę złotych myśli” niech pomagają one dobrze przeżywać codzienność. Zachęcamy do czytania i rozmyślania, aby nasze serca były silne dobrem, radością i życzliwością!!!

Biblioteka złotych myśli

 

Zajęcia sportowe na feriach zimowych

20200123_10064220200124_11202920200123_104937

W pierwszym tygodniu ferii odbywały się zajęcia sportowe w naszej szkole. Cztery grupy ćwiczebne realizowały zajęcia z piłki siatkowej, piłki ręcznej, lekkoatletyki oraz zajęcia na siłowni i na trasach narciarskich. W ramach zajęć odbył się wyjazd do “Strefy Wysokich Lotów” i na basen do Michałowa.

Redaktorzy

 

Ferie zimowe

Wszystkim uczniom życzymy

bezpiecznych i udanych

ferii zimowych.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Sportowej Szkoły Podstawowej
im. F. Mareckiego w Supraślu

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)