Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy
Uczniów, Rodziców/Opiekunów, Gości
Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
w dniu 2 września 2019 r. (poniedziałek)
na godzinę 9.00

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
SSP im. F. Mareckiego w Supraślu

 

1. Spotkanie uczniów z wychowawcami w salach.

2. Uroczysty apel inaugurujący Nowy Rok Szkolny.

3. Zajęcia klas z wychowawcą.


Wychowawca

Klasa

Sala

Godzina

mgr Iwona Lepionka

I A

11

9.00

mgr Agnieszka Kruszewska

I B

13

9.00

mgr Grażyna Wróblewska

II A

12

9.00

mgr Elżbieta Trochimowicz

II B

12

9.00

mgr Joanna Muśko

III A

11

9.00

mgr Renata Kryńska

III B

29

9.00

mgr Dorota Ofman

IV A

45

9.00

mgr Cezary Wojna

V A

42

9.00

mgr Agata Wilczewska – Nieścierowicz

V B

36

9.00

mgr Adriana Pieprzka

V C

20

9.00

mgr Urszula Głowacka

VI A

37

9.00

mgr Jolanta Kulikowska

VI B

41

9.00

mgr Joanna Bobryk

VI C

20a

9.00

mgr Joanna Matwiejczuk

VI D

52

9.00

mgr Anna Mojsak

VII A

46

9.00

mgr Urszula Arciszewska

VII B

51

9.00

mgr Jolanta Rybij

VIII A

44

9.00

mgr Marek Tołoczko

VIII B

40

9.00

 

Egzamin na kartę rowerową

TESTY I JAZDA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W DRUGIEJ POŁOWIE WRZEŚNIA

Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

UWAGA! 
Aby uzyskać kartę rowerową należy najpierw zaliczyć test teoretyczny, a potem egzamin praktyczny z jazdy. Do egzaminu praktycznego nie podchodzą uczniowie, którzy nie zaliczyli testu.
Uczniowie klas starszych, którzy nie zaliczyli egzaminu w poprzednich latach mogą dołączyć do dowolnej grupy (przed lub po lekcjach) po ustaleniu terminu z egzaminatorem.

Zagadnienia na test dla klas 5:

§ budowa drogi,
§ przepisy dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów,
§ znaki drogowe,
§ manewry na drodze,
§ pierwszeństwo na skrzyżowaniach,

§ budowa roweru,
§ podstawowe zagadnienia z pierwszej pomocy


Adriana Pieprzka

 

Półkolonie

OGŁOSZENIE

Półkolonie letnie w Sportowej Szkole Podstawowej
w Supraślu odbędą się w dniach:
26 – 30 sierpnia
w godz. 8:00 – 14:00

Organizatorzy

 

Postaw na Słońce

Uczniowie kl. IIIB G: Mateusz Guzowski - przewodniczący zespołu badawczego, Przemysław Zendzian - przewodniczący zespołu filmowego oraz członkowie: Tomasz Waszczeniuk i Rafał Lik pod kierunkiem nauczyciela fizyki mgr inż. Danuty Zakrzewskiej rozpoczęli pracę nad zdobywaniem wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Zarejestrowali zespół w Ogólnopolskim Projekcie - Konkursie "Postaw na Słońce", który ma na celu rozpowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem i polubienia go:
“Wybierz odnawialne źródła energii”

Więcej…

 

EWALUACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

NIE WYSTARCZY WIEDZIEĆ, ABY BYĆ MĄDRYM I ODNIEŚĆ SUKCES”

Istotą mojej innowacji było wdrożenie w szkole modelu pracy wychowawczej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej. W realizacji innowacji wykorzystywane były metody i narzędzia facylitacyjne i coachingowe.Tutoringiem zostało objętych 5 uczniów (4 biorących udział w Akademii Liderów Społeczności Lokalnych – Grzegorz Antoniuk, Jakub Borkowski, Paulina Kożan oraz Bartek Głowacki). W II semestrze tutoringiem wychowawczym został objęty Miłosz Janicki – tutoriale prowadziła wychowawczyni p. J.Rybij pod moją superwizją.

Założyliśmy wspólnie z uczniami i rodzicami następujące cele, które osiągnęliśmy lub rozpoczęliśmy ich realizację. Na prośbę rodziców i uczniów będzie kontynuacja tutoringu.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)