Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Data 20.12.2019 w naszej szkole zapisała się jako dzień bardzo uroczysty. Wchodząc w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia jako społeczność szkolna spotkaliśmy się na uroczystym apelu.

Miło nam było gościć emerytowanych pracowników szkoły,przedstawiciela władz miasta, Rady Rodziców, duchowieństwo, którzy w takich chwilach są razem z nami. Dziękujemy z całego serca za Waszą obecność!

A nasi uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Młodsi koledzy i koleżanki z klas I-III pokazali swoje talenty śpiewając, tańcząc czy recytując piękne wiersze. Naprawdę było na co popatrzeć i zachwycić się talentami.

Całość apelu prowadzili uczniowie z klasy VIIa. Oni też pokazali, że można treści tak dla nas ważne przekazać w sposób odpowiedzialny i serdeczny.

Boże Narodzenie to czas kolędowania. Dziękujemy tutaj naszemu chórowi, który pięknie śpiewając, rozśpiewał również uczestników apelu.Nie zabrakło również kolęd wykonanych na flażoletach.Im też jesteśmy wdzięczni!

Boże Narodzenie to przede wszystkim czas życzliwości, przebaczenia i wzajemnej dobroci. A to miało miejsce podczas wspólnego łamania się opłatkiem. Wtedy wszyscy, uczniowie i nauczyciele składaliśmy sobie życzenia.Aż miło było popatrzeć na tyle uśmiechniętych serdecznych twarzy.Niech tej dobroci, takiej codziennej i zwyczajnej będzie jak najwięcej wśród nas!

 

Życzenia świąteczne

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

     Że, jako mówi nam wszystkim
     Dawne, odwieczne orędzie,
     Z pierwszą na niebie gwiazdą
     Bóg w naszym domu zasiędzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

Jan Kasprowicz, "Przy wigilijnym stole"


Z okazji nadchodzących Świąt składamy serdeczne życzenia:
radosnych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i sukcesów w Nowym Roku

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Sportowej Szkoły Podstawowej im. F. Mareckiego w Supraślu


obrazki: www.gify.net.pl

 

KLUB SZKOLNYCH LIDERÓW MYŚLENIA POZYTYWNEGO

Uczniowie klasy VII B pracując metodą projektu i realizując zadania z program  < Młodzi w akcji – kreatywne wyzwania > zorganizowali warsztaty świąteczne  uczniom z klasy V B. W ten sposób chcieli przypomnieć i przywrócić do życia dawne gry, zabawy i zwyczaje wspólnego spędzania wolnego czasu. Mogli w sposób kreatywny prezentować własne pomysły i pomagać innym wykonać drobne upominki świąteczne. W życzliwej, przyjaznej atmosferze młodsi uczniowie mogli w pełni wykorzystać i rozwinąć swoje umiejętności artystyczne. Wychowanie przez sztukę jest atrakcyjnym, istotnym i jednym z kluczowych elementów całego procesu edukacji. Praca metodą projektu to również droga do zdobycia kompetencji kluczowych potrzebnych w dorosłym życiu, takich jak umiejętność formułowania celów własnych działań i planowania poszczególnych zadań w czasie oraz konsekwentna ich realizacja. Inne kompetencje to praca zespołowa, diagnozowanie potrzeb rówieśników i młodszych kolegów i koleżanek. Warsztaty świąteczne to dobry początek do wprowadzenia tutoringu rówieśniczego.

Dorota Rusiłowicz
Urszula Arciszewska
Agata Wilczewska – Nieścierowicz

20191213_11572420191213_11573520191213_115833 — kopia20191213_11583320191213_11590520191213_12165520191213_122607 — kopia20191213_122607

 

XI EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO „IDZIE ZIMA, BĘDĄ ŚWIĘTA”

11 grudnia uczniowie reprezentujący naszą szkołę wystąpili na konkursie recytatorskim w Sobolewie. Byli to: Olechno Antonina i Wojciechowska Oliwia z kl. VI, Mazur Maciej z kl. V, Lenkiewicz Wiktoria i Lisowski Mariusz z kl. III oraz najmłodszy - Dawid Grabowiecki z kl. I. clip_image002

W sumie w konkursie wzięło udział 36 uczestników z dziewięciu szkół. W Jury zasiadły panie: Agata Michnowska – kierownik Domu Kultury Zachęta w Białymstoku, Magdalena Gołaszewska – dziennikarka z 20-letnim doświadczeniem, trener wystąpień publicznych i pan Łukasz Lubicz - Łapiński - dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Była piękna recytacja wierszy, wspólne kolędowanie, zwiedzanie świątecznie przyozdobionej szkoły oraz słodki poczęstunek, o który zadbali Gospodarze. Lenkiewicz Wiktoria zdobyła wyróżnienie w kategorii klas III-IV, a wszyscy występujący otrzymali drobne pamiątki.

Za rok wrócimy tam na kolejne spotkanie z zimową poezją w świątecznym nastroju.

opiekun: E. Mieleniewska

 

Księga dżungli

Bajka muzyczna „Księga dżungli” na motywach opowiadań R. Kiplinga to spektakl edukacyjny, który obejrzeli w Operze i Filharmonii Podlaskiej uczniowie klasy I a i III a.

Poznali historię małego chłopca, który dorastał w dżungli pośród dzikich zwierząt.

Niezwykła kostiumy, wspaniała muzyka oraz piękna scenografia dostarczyły uczniom wielu wrażeń.

Joanna Muśko
Iwona Lepionka

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2020 (20)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)