Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Walczymy z przemocą w szkole.

 Image  W poniedziałek 20 listopada o godz. 1050  uczniowie klas IV - VI ogłądali przepiekny spektakl marionetkowy pt. "Wrażliwość".
Aktorzy przygotowali widowisko, oparte na motywach baśni H. Andersena pt. "Stokrotka".
Uwagęwidzów przyciągnęły trzy tematy: wątek złamanej stokrotki, osieroconych jaj ptaka w gniexdzie i samotnosci dziecka.
Zastosowane środki wyrazu przybliżyły problem wrażliwosci na krzywdę, sierodztwo i samotność w zyciu człowieka.
Przedstawienie zostało świetnie przygotowane i skupiło uwagę całej widowni. Mimo, że sztuka została wykonana bez słów, wszyscy zrozumieli jej wymowę.
Uczniowie nagrodzili gorącymi oklaskami pracę aktorów w przedstawieniu, wpisanego w program "Szkoła bez Przemocy", do którego przystapiła też nasza szkoła.
 

11 Listopada-Świeto narodu i rodziny

O godzinie 8:55 w przedzień Święta Niepodległości odbyła się uroczysta akademia. W najwiekszej hali sportowej szkoły zebrali się uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół sportowych w SupraSlu.
Uroczystość rozpoczęła się odspiewaniem hymnu narodowego i zapaleniem znicza ku pamięci patrona szkoły - Ferdynanda Mareckiego.
Występy chóru dziewcząt z klas IV-VI pod kierownictwem pani Grażyny Prusik oraz recytatorów, przygotowanych przez panią Urszulę Arciszewską, uświetniły akademię.
Wszyscy goście i uczniowie, zebrani na trybunach, uważnie i z  zainteresowaniem wysłuchali polskich pieśni patriotycznych, obejmujacych okres od I wojny światowej do lat 80-tych XX wieku.
Pan dyrektor - Jan Żmojda podziękował za przygotowanie uroczystości i zaprosił zebranych na Mszę Świętą za ojczyyznę w dniu 11 listopada w kościele Świętej Trójcy w Supraślu i na spotkanie przy pomniku ofiar wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

 

Czar andrzejkowych wróżb

 Image

 22 listpada 2006 r, w środę odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla klas IV - VI.
Samorząd Szkolny pod kierownictwem pani Ewy Bogdanowicz przygotował liczne atrakcje: piosenki na życzenie, ciasta, słodycze, gabinet wróżb andrzejkowych.
Każdy Andrzej miał zapewniony wstęp wolny.
pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu i z innych atrackcji, zostały przeznaczone na charytatywny cel - na operację serca maleńkiej, 9-miesiecznej Oli Matejczuk.
Największą popularnoscią cieszyły się, wrózby andrzejkowe, przygotowane przez uczennice gimnazjum. Wróżki były oblegane tłumem zainteresowanych przez całą zabawę.
następnego dnia miała odbyć się dyskoteka andrzejkowa dla klas gimnazjum ale po wypadku w kopalni "Halemba" została odwołana.

Bawimy się i pomagamy Oli, zbierając pieniądze na jej operację. Autorką zdjęć jest Magda Furmankiewicz.

 

Galeria zdjęć 

 

 

Supraskim nauczycielom w dniu Ich święta.

 Image  W przeddzień Święta Edukacji Narodowej uczniowie Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu przygotowali nauczycielom miłe niespodzianki w postaci kartek z życzeniami i kwiatów od klas.

W pokoju nauczycielskim czekał wielki tort – prezent od Samorządu Uczniowskiego.

Więcej…

 

Bawimy się po lekcjach

 Image

Tydzień po dyskotece dla klas gimnazjalnych

18 października Br. Samorząd Szkolny Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu zorganizował szkolną dyskotekę dla klas IV-VI.

Imprezę prowadziła pani Ewa Bogdanowicz opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)