Dokumenty

Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek

Żywe słowo

Opowiadanie, pogadanka, głośne czytanie, recytacja.

Wtorek

Zajęcia plastyczne, prace techniczne

Rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, modelowanie, dekoracje okolicznościowe.

Środa

Zajęcia umuzykalniające

Nauka piosenek, zabawy ze śpiewem, tańce, słuchanie muzyki.

Czwartek

Czytelnictwo, małe formy teatralne

Czytanie opowiadań, bajek, baśni, inscenizacje, konkursy czytelnicze.

Piątek

Gry i zabawy

Zabawy i gry ruchowe, zręcznościowe, dydaktyczne.

 

Dzienny rozkład zajęć

6 30 – 11 30

 • Rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy integracyjne.
 • Czytanie opowiadań, baśni, bajek, prasy dla dzieci.
 • Relaks przy muzyce, zabawy relaksacyjne.
 • Zjedzenie posiłku, wypicie napojów.
 • Dowolne gry i zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki, rysowanie itp.).
 • Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu.
 • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, według tygodniowego rozkładu zajęć (plastyczne, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, wyzwalające ekspresję i myślenie twórcze, doskonalące kojarzenie, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy itp.).

11 30 – 12 00

 • Przygotowania do obiadu.
 • Porządkowanie i wietrzenie sal.
 • Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.

12 00 – 17 00

 • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca (plastyczne, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, wyzwalające ekspresję i myślenie twórcze, doskonalące kojarzenie, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy itp.).
 • Odrabianie lekcji, indywidualna praca z dzieckiem.
 • Zabawy i gry sportowe w sali, na boisku szkolnym, czytanie bajek.
 • Zabawy i ćwiczenia ruchowo-relaksacyjne przy muzyce.
 • Pomoc w przygotowaniu się do lekcji.
 • Zajęcia indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

Rozkład podlega modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

 

Zasady bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpiecznego pobytu w świetlicy.

1. Świetlica szkolna przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy.

2. W sytuacji gdy uczeń nie zgłosi się do świetlicy, wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Wychowawcy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

3. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

4. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez . takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

5. Każde wyjście ze świetlicy( do łazienki, biblioteki, szatni, zajęcia dodatkowe) uczniowie zgłaszają wychowawcy.

6. Podczas pobytu w świetlicy dzieci:

· poruszają się bezpiecznie (nie biegają do około stolików),

· są dla siebie uprzejme,

· słuchają siebie nawzajem,

· biorą aktywny udział w zajęciach,

· szanują swoje i szkolne mienie,

· dbają o porządek,

· akceptują i szanują innych

· nie używają telefonów komórkowych.

 
logo.png
Kronika
 • 2020 (21)
 • 2019 (173)
 • 2018 (215)
 • 2017 (247)
 • 2016 (232)
 • 2015 (191)