Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Organizacja Andrzejek w szkole - Samorząd Uczniowski SSP

28 (czwartek) i 29 (piątek) listopada 2019 r.

podczas długich przerw 11.30-11.45 oraz 12.30-12.45
i na godzinie wychowawczej

na korytarzu sal 50-52

zostaną przeprowadzone:

GRY I ZABAWY ANDRZEJKOWE


Harmonogram (ustalony przez Zarząd SU SSP):

1. Przygotowanie i przeprowadzenie gier i zabaw:

28 (czwartek) – klasy: 5b, 6a, 6c, 6d, 7a, 8b
29 (piątek) – klasy: 4a, 5a, 5c, 6b, 7b, 8a

Przedstawiciele klas wytypowani przez wychowawców do przygotowania i przeprowadzenia zabaw (2-3 osoby) proszeni są o zgłoszenie się wcześniej do opiekuna SU p. Marka Tołoczko.

2. W tych dniach zapraszamy również do przebrań

28 (czwartek) – dzień piżamy
29 (piątek) – dzień na kolorowo

3. Kiermasz słodyczy i wyrobów kulinarnych

W tych dniach prosimy chętnych uczniów i rodziców o przyniesienie ciast, słodyczy i innych wyrobów do sali nr 40. Sprzedażą zajmą się uczniowie wybrani przez SU. Kiermasz odbędzie się na korytarzu przy pokoju nauczycielskim, a wszystkie zebrane środki przeznaczone będą na wsparcie działań Rady Rodziców.

Uczniowie bezpośrednio zaangażowani w przeprowadzenie gier, zabaw i kiermaszu mają możliwość uzyskania punktów z zachowania od wychowawcy lub opiekuna SU.

Odpowiedzialni za organizację:
28 (czwartek) – Aleksander Jaroszewicz (7a), Julia Żamojda (8a), Joanna Kirejczuk (7b)
29 (piątek) – Paulina Kożan (8a), Pola Mieleniewska (7a), Julian Żmojda (6d)

Zarząd i opiekun SU

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)