Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Doradztwo zawodowe w praktyce

7 lutego 2020 r. gościliśmy w naszej szkole specjalistów z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Wizyta doskonale wkomponowała się w cykl warsztatów i lekcji z doradztwa zawodowego, prowadzonych przez naszego szkolnego pedagoga - panią Dorotę Rusiłowicz. Jednocześnie stanowiła część Akcji „Zaplanuj swoją przyszłość”, skierowanych do wszystkich szkół powiatu białostockiego. Nasi uczniowie klas ósmych mieli doskonałą okazję do poznania panujących na rynku pracy trendach, wymaganiach i oczekiwaniach pracodawców. Doradcy zawodowi wykorzystali prezentacje komputerowe przygotowane według najnowszych danych rynku pracy. Można było przekonać się w praktyce: jaki  zawód gwarantuje otrzymanie dobrej pracy? W jakich branżach brakuje specjalistów? Uczniowie sami wypytywali o wskazówki w doborze ścieżki dalszego kształcenia. Okazało się, że są bardzo ciekawe alternatywy dla liceów ogólnokształcących. „Jak wskazują analizy,  w woj.  podlaskim, podobnie jak i w całym kraju, stale brakuje specjalistów z wielu branż – między innymi budowlanej, gastronomicznej, czy nawet w ochronie zdrowia. Tymczasem wiele szkół branżowych i techników oferuje edukację na wysokim poziomie, która przygotowywałaby do takich zawodów”. Podczas spotkania z uczniami wykorzystywana była broszura informacyjna „Zaplanuj swoją przyszłość”, a bliskich absolwentów naszej szkoły  zapoznano z adresami i witrynami dotyczącymi możliwości kształcenia i wyboru zawodu.

wychowawcy klas 8:
J. Rybij, M. Tołoczko

 

 

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)