Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Zdrowo, wesoło, kreatywnie i sportowo, czyli zimowisko 2020

W dniach 20-24.01. w naszej szkole odbyło się zimowisko dla chętnych uczniów z klas I-III . W rezultacie z tej formy wypoczynku skorzystały 43 osoby. Celem zimowiska było przede wszystkim zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom oraz ciekawe zagospodarowanie ich wolnego czasu poprzez promowanie zdrowego i aktywnego sposobu życia. Zajęcia odbywały się w pierwszym tygodniu ferii od 8.00 do 14.00. Dzieci miały też zapewniony ciepły posiłek w postaci obiadu.

Każdy dzień był ciekawie zaplanowany i przynosił nowe wyzwania. Na początku przypomniano regulaminy i zasady bezpieczeństwa. Odbyła się też pogadanka na temat właściwego zachowania w szkole i podczas wycieczek autokarowych. Wspólne spotkania rozpoczynały się od integracji zespołu. Poranna gimnastyka na sali gimnastycznej wprawiała wszystkich w dobry nastrój i pobudzała do działania, choć trzeba przyznać, że energii i pomysłów dzieciom nie brakowało.

W czasie zimowiska odbyły się dwie wycieczki do Białegostoku. W poniedziałek byliśmy w Jamper Park, we wtorek w kręgielni Hula Kula. Pobyt w tych miejscach rozrywki był okazją do świetnej zabawy, integracji zespołu i sportowej rywalizacji fair play. Dodatkowo w kręgielni Hula Kula czekały na uczestników słodkie przekąski. W środę wybraliśmy się na stadninę koni w Supraślu. Odbyły się tam zajęcia edukacyjne. Dzieci miały też okazję, przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, skorzystać z przejażdżki konnej. Wycieczka zakończyła się ogniskiem, pieczonymi kiełbaskami i gorącą herbatką. W czasie zimowiska nie zabrakło zabaw na świeżym powietrzu, czego przykładem była „Wyprawa otwartych oczu”, czyli podchody. W piątek byliśmy w Domu Ludowym na seansie filmowym, a po południu świetlica szkolna zamieniła się w salę taneczną. Nasze spotkania zakończyły się balem karnawałowym z konkursami. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Zimowisko to nie tylko zabawa, to również nauka. Odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości palenia papierosów i i picia alkoholu. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne, uczestniczyli w pogadance na temat używek, wykonali plakaty promujące zdrowy styl życia. Odbyło się też spotkanie z panem policjantem na temat bezpieczeństwa w terenie.

Oprócz tego codziennie uczniowie spędzali czas wg zainteresowań. W ofercie były zajęcia plastyczne, sportowe i gry planszowe.

Zimowisko minęło bardzo szybko. Dostarczyło wielu wrażeń i pozytywnej energii. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy . Dziękujemy również Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Supraślu za pomoc i wsparcie finansowe.

Do zobaczenia za rok!

Renata Biskup, Dorota Ofman, Jolanta Rybij

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)