Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Data 20.12.2019 w naszej szkole zapisała się jako dzień bardzo uroczysty. Wchodząc w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia jako społeczność szkolna spotkaliśmy się na uroczystym apelu.

Miło nam było gościć emerytowanych pracowników szkoły,przedstawiciela władz miasta, Rady Rodziców, duchowieństwo, którzy w takich chwilach są razem z nami. Dziękujemy z całego serca za Waszą obecność!

A nasi uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Młodsi koledzy i koleżanki z klas I-III pokazali swoje talenty śpiewając, tańcząc czy recytując piękne wiersze. Naprawdę było na co popatrzeć i zachwycić się talentami.

Całość apelu prowadzili uczniowie z klasy VIIa. Oni też pokazali, że można treści tak dla nas ważne przekazać w sposób odpowiedzialny i serdeczny.

Boże Narodzenie to czas kolędowania. Dziękujemy tutaj naszemu chórowi, który pięknie śpiewając, rozśpiewał również uczestników apelu.Nie zabrakło również kolęd wykonanych na flażoletach.Im też jesteśmy wdzięczni!

Boże Narodzenie to przede wszystkim czas życzliwości, przebaczenia i wzajemnej dobroci. A to miało miejsce podczas wspólnego łamania się opłatkiem. Wtedy wszyscy, uczniowie i nauczyciele składaliśmy sobie życzenia.Aż miło było popatrzeć na tyle uśmiechniętych serdecznych twarzy.Niech tej dobroci, takiej codziennej i zwyczajnej będzie jak najwięcej wśród nas!

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)