Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

KONKURS CHEMIKUS

Konkurs prozdrowotny pod nazwą chemikus rozgrywany był w naszej szkole w miesiącu listopad/grudzień 2019. Uczestnikami byli uczniowie klas VII i VIII. Finał konkursu prozdrowotnego o tytuł CHEMIKUSA odbył się 04.12.2019 roku.

W konkursie prozdrowotnym o tytuł CHEMIKUSA mogli brać udział wszyscy uczniowie klas VII,VIII. Uczniowie podzielili się na trzy osobowe grupy, które przystąpiły do pierwszego etapu konkursu, to jest wykonania plakatu o tematyce ostrzegającej przed zagrożeniami, jakie mogą powodować alkohol, papierosy, dopalacze. Z 12 grup które przystąpiły do pierwszego etapu w finale wzięło udział 8 grup po trzy osoby w grupie, czyli 24 osoby. W kolejnym etapie konkursu uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą pisząc bardzo szczegółowe testy, oraz pomysłowością i oczytaniem przy układaniu wierszy ku przestrodze przed wciągnięciem się w nałóg picia, palenia itp… Zadania losowane przez grupy były loterią szczęścia, niektórym grupom udało się trafić na łatwe pytania inni byli trochę zawiedzeni. Jednak wszyscy bawili się doskonale. Rywalizacja, zaangażowanie uczniów zostało docenione bardzo dobrymi ocenami z chemii i nagrodami. Uczniowie zapoznali się z profilaktyką uzależnień. Musieli znać skutki zdrowotne, jakie powodują nałogi oraz znać w jaki sposób można im zapobiegać.
Tytuł CHEMIKUSA zdobyła grupa uczniów z klasy VII A. GRATULACJE!!!!

W przeprowadzeniu konkursu pomagali uczniowie klasy VIII, którzy również otrzymali podziękowanie w postaci drobnych nagród i ocen z aktywności. Gościem zaproszonym była Pani wicedyrektor Ewa Bogdanowicz. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu prozdrowotnego pedagog Dorota Rusiłowicz, nauczyciel chemii Urszula Głowacka.

Dziękujemy za udział – organizatorzy

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)