Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Dni języków obcych 2019/20

Już za nami. 18 października odbył się uroczysty apel. Zebrały się na nim wszystkie klasy 1-3 i wygrani z klas 4-8. Komisja typująca zwycięzców miała wielkie dylematy. Prace ilustrujące bajki były przepiękne. Nasi uczniowie mają talent plastyczny. W związku z tym przyznano wiele nagród. W każdej klasie 1-3 było pierwsze miejsce i wyróżnienia. Wszyscy zostali poczęstowani cukiereczkami by nikomu nie było smutno.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Klasy 1-3

I – sze miejsca

Zofia Knyszyńska 1a
Dawid Grabowiecki 1b
Dominika Giba 2a
Piotr Wierciński 2b
Jagoda Rybij 2b
Zuzanna Abłażewicz 3a
Oliwia Supranowicz 3a
Zofia Garstka 3b
Zuzanna Koźbiel 3b

Wyróżnienia

Jan Jezior 1a
Alicja Szpak 1a
Gabriel Gruszewski 1b
Marek Klimiuk 1b
Zuzanna Fiedorczyk 2a
Karolina Domaszewicz 2a
Julia Węglarz 2a
Piotr Wiercinski 2b
Wiktor Myszkiewicz 2b
Aleksander Puławski 2b
Zuzanna Szczytko 2b
Dagna Laskowska 2b
Milena Kożeb 3a
Tymon Urban 3a
Hanna Dąbrowska 3b
Paweł Perkowski 3b

Klasy 4-6

I miejsca

Dawid Lebiedziński
Selma El Brymy

Koordynator Joanna Matwiejczuk

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (20)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)