Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Coś się kończy, coś się zaczyna…- pożegnanie absolwentów

17 czerwca punktualnie o 17.00 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej w obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości rozpoczął się wieczorek pożegnalny klas ósmych i trzecich gimnazjum. Progi szkoły opuściło 37 absolwentów szkoły podstawowej i po raz ostatni 29 absolwentów gimnazjum. Najpierw uczniowie zaprezentowali się w montażu słowno- muzycznym. Były to przemyślenia na temat przemijania, ulotności chwili, trudnych życiowych wyborów. Ze sceny było słychać piękne wiersze, myśli filozofów i refleksyjne piosenki. Na koniec części artystycznej uczniowie brawurowo zatańczyli poloneza, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Były też kwiaty, pamiątkowe długopisy i przemówienia zaproszonych gości. Rodzicom najbardziej wyróżniających się uczniów wręczono listy gratulacyjne.

Kochani Absolwenci!

Na wieczorku recytowaliście wiersz Wisławy Szymborskiej, laureatki Literackiej Nagrody Nobla, która słusznie zauważyła, że „nic dwa razy się nie zdarza”. Takie jest życie. Dziś skończyła się przygoda, która więcej się nie powtórzy. Nie martwcie się jednak. Coś musi skończyć, żeby zaczęło się coś nowego. Szczęśliwej drogi już czas… Powodzenia i do zobaczenia w dorosłym życiu.

Wychowawcy: p. Agnieszka Kruszewska, p. Halina Stasienko, p. Dorota Ofman, p. Wojciech Dudziński

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)