Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Obchody 100–lecia SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu

Uroczystości szkolne poprzedzone były nabożeństwami w dniu 6 czerwca 2019 r. w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i Świętego Jana Teologa, oraz w Kościele Świętej Trójcy. W obu przypadkach uczestniczyły w nich delegacje z pocztem sztandarowym i licznym gronem uczniów, absolwentów, pracowników i rodziców.

7 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 nastąpiło otwarcie uroczystości szkolnych. Pięknie prezentowała się dekoracja wykonana pod kierunkiem Renaty Biskup. Wg scenariusza ułożonego przez Dorotę Ofman, wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcję narratorów sprawowali nauczyciele: Agnieszka Joszczyk – Nikitiuk i Wojciech Kulikowski. W pierwszej części nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i kapsuły czasu, z udziałem dyrektor Krystyny Roczniak, burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego i przewodniczącego Rady Rodziców Mirosława Łapińskiego. Aktu poświęcenia dokonali duchowni supraskich parafii. Program artystyczny poprzedzony został hymnem szkoły w wykonaniu chóru szkolnego, pod opieką Wojciecha Dudzińskiego.

Szczególnie gorąco powitano zaproszonych gości: p. Krystynę Dobrowolską – córkę patrona, przedstawicieli: posłów, władz państwowych, kuratorium oświaty, władz samorządowych, urzędów i instytucji, zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, rodziców, absolwentów i uczniów. Pani dyrektor Krystyna Roczniak w przemówieniu podkreśliła ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie z racji sprawowanej funkcji gospodarza Szkoły w jubileuszowym roku: „Możemy być dumni, że jesteśmy Jej absolwentami i pracownikami”. Najmłodsi uczniowie pod kierunkiem Elżbiety Trochimowicz zebrali gromkie brawa za wykonanie poloneza. Prowadzący uroczystości przypomnieli najważniejsze karty historii wynotowane ze szkolnych kronik. Szczególną uwagę zwrócono na wybitnych sportowców, absolwentów, którzy pierwsze szlify uzyskali w supraskiej placówce. Wymienieni i obecni na hali zdobyli wdzięczny aplauz publiczności. Doskonałym przerywnikiem historycznych zapisów, okazały się występy zespołów muzycznych pod opieką Janusza Fidziukiewicza i grupy teatralnej prowadzonej przez Grażynę Wróblewską. Niezwykłą niespodziankę przygotowały absolwentki szkoły, wykonując wokalne szlagiery. Kilkutygodniowe ćwiczenia pod nadzorem naszego nauczyciela muzyki, przysporzyły wielu wrażeń.

O bieżącym życiu szkolnym, przypomniał nam finał plebiscytu Ferdynandy 2019 r. Bezkonkurencyjny okazał się tegoroczny absolwent, uczeń klasy III B gimnazjum, Paweł Czaban. Końcowym elementem było wystąpienie autora książki, „Monografia ...” Marka Tołoczko. W swoich słowach, wyraził serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. Wręczył też, symboliczny, pierwszy egzemplarz księgi, przedstawicielce najstarszego pokolenia uczniów i absolwentów, córce naszego patrona, Pani Krystynie Dobrowolskiej. W ostatniej części głos zabrali goście, podkreślając szacunek i godność, dobrze prowadzonej pracy pedagogicznej. Do wspólnego zaśpiewania kolejnych 100 lat, nie trzeba było namawiać uczestników tego doniosłego wydarzenia.

Zaproszeni goście bezpośrednio po uroczystości mieli okazję zwiedzić okolicznościowe wystawy przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Stanisława Roczniaka, Renaty Kryńskiej, Haliny Stasienko i Joanny Bobryk. W kuluarach przygotowanego poczęstunku, odbywały się liczne międzypokoleniowe rozmowy, czas wspomnień, a na kartach kroniki, złożono wiele miłych wpisów, życzeń, dedykacji. Wg słów pani dyrektor Krystyny Roczniak: Tak sprawne przeprowadzenie wszystkich działań, było możliwe, przez zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły, rodziców i uczniów, za co serdecznie dziękuję.

D. Ofman
M. Tołoczko

 
 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)