Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Sprawozdanie z debaty

Debata oxfordzka odbyła się 28 maja 2019r. Tematem jej było: “Supraśl i aglomeracja białostocka dają szansę młodemu człowiekowi na rozwój”. Organizatorem była pani Dorota Rusiłowicz, wspomagali ją pani Jolanta Rybij oraz pan Marek Tołoczko oraz uczniowie: Jakub Borkowski, Grzegorz Antoniuk, Łucja Kopeć i Paulina Kożan. Gośćmy debaty byli: burmistrz Supraśla – pan Radosław Dobrowolski , dyrektor szkoły – pani Krystyna Roczniak i dwójka przedstawicieli rady seniorów. W debacie uczestniczyły dwie czteroosobowe grupy. Pierwszą grupą była propozycja, którą reprezentowali: klasa 7a oraz 8a, a drugą grupę - opozycję reprezentowała klasa 7b oraz 8b. Nad wszystkim czuwał marszałek i sekretarz , a rolę tę pełnili: Paweł Czaban i Emilia Matusiewicz.

Debata zaczęła się o godz. 10.30 na małej hali w szkole.

Debata udowodniła, że szansa na rozwój w nauce jest lepsza w większym mieście, czyli w tym przypadku w Białymstoku, natomiast małe miasto, takie jak Supraśl, to odpoczynek,turystyka i rekreacja.

Ostatecznie debatę wygrała drużyna opozycji czyli klasa 7b oraz 8b. Najlepszym mówcą został Julian Szuszman, który według publiczności podawał najlepsze argumenty zaprzeczające tezę. Debata to dobra zabawa i dobry pomysł na rozrywkę.

Uczniowie klasy VII A

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)