Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Zimowisko w naszej szkole …

„Szkolne zimowisko – zdrowo, sportowo i kreatywnie” zorganizowane w pierwszym tygodniu ferii zimowych, w dniach 21.01.2019 – 25.01.2019 prowadzone było zgodnie z harmonogramem w godzinach 8.00-14.00.Wzięło w nim udział 26 uczestników. Program zimowiska adresowany był do uczniów kl I-V niemających zapewnionej opieki w okresie ferii. Nasi uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych, plastycznych, muzycznych, małej krawcowej, kulinarnych, majsterkowania i innych rozwijających talenty oraz zainteresowania. Podczas wypoczynku promowaliśmy zdrowy styl życia bez nałogów, uczestnicy otrzymali zestawy edukacyjne /foldery/. Prowadzone były gry i zabawy, zajęcia integracyjne, profilaktyczne /pogadanki tematyczne, filmy edukacyjne, plakaty, zajęcia plastyczno-techniczne, spotkanie z policjantem /. Nie zabrakło codziennych zajęć sportowych na sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu . Zimowisko uświetniliśmy wyjazdem do Fikolandu w Białymstoku i stadniny koni w Cieliczance. Dzięki pomocy i życzliwości rodziców nasze szkolne zimowisko podsumowaliśmy świetną zabawą i słodkim poczęstunkiem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zimowiska za wspólnie, miło i aktywnie spędzony czas oraz niezwykłą, radosną atmosferę.

Organizatorzy
Dyrekcja

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)