Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Myślę pozytywnie – działania klas szóstych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

GRA TERENOWA KLAS SZÓSTYCH – zadanie wrześniowe: „przeprowadzenie
w wybranej formie spotkania budującego wspólną radość (…)”

Piękna wrześniowa pogoda pozwoliła nam odbyć grę terenową.

Zadania wykonywaliśmy w czteroosobowych grupach. Zespoły zadaniowe tworzyli uczniowie z obu klas. Wykonaliśmy projekt mieszkania/domu, w którym wyposażenie stanowiły meble i sprzęty wykonane z surowców pochodzących z recyklingu (zadanie zaplanowane w ramach akcji „Sprzątanie świata”). Twórcze myślenie kształciliśmy także tworząc zabawne historie z wykorzystaniem kości opowieści. Doskonaliliśmy umiejętności
z zakresu języka angielskiego. Nieznany „sprawca” ukrył zadania w zakamarkach placu apelowego. Wielu emocji dostarczył już moment poszukiwania kartek z poleceniami.

Na zakończenie rajdu „badaliśmy tabliczkę mnożenia”.

Zmęczeni, ale POZYTYWNIE NASTAWIENI z dobrze wykonanych zadań, udaliśmy się na ognisko zorganizowane przez rodziców.

Najważniejszym założeniem rajdu było przypomnienie wszystkim o tym, że wspólnie możemy się dobrze bawić, aktywnie wypoczywać i uczyć. Przypomnieliśmy sobie o tym, że obcowanie z naturą może być wspaniałym przeżyciem.

Droga powrotna upłynęła nam na przyjemnych rozmowach.

To był bardzo udany rajd!

Szczególne podziękowania należą się tacie Piotra Redo!

W dniu poprzedzającym obchody DEN w naszej szkole, wykonaliśmy KARTY WDZIĘCZNOŚCI skierowane do rodziców i wybranych nauczycieli. Prace wykonaliśmy w grupach zadaniowych i zanim pochyliliśmy się nad stroną plastyczną, dyskutowaliśmy, komu warto podziękować, za co i jakimi słowami. Oto za co jesteśmy wdzięczni: za troskę, opiekę, poświęcony czas, wyrozumiałość, cierpliwość, obecność, naukę przez zabawę, żmudne tłumaczeni często wciąż od nowa, radosne chwile, starania, rozwijanie zainteresowań, świetne tłumaczenie zawiłych kwestii, starania zmierzające do osiągnięcia małych i dużych sukcesów, miłą atmosferę, wsparcie w trudnych chwilach, dobrze spędzany czas, dodatkowe zajęcia, zapowiadanie kartkówek i testów....

W listopadzie oglądaliśmy wybrane filmy serii RODZINKA (NIE)IDEALNA, które posłużyły nam do przeprowadzenia wartościowych dyskusji na ciekawe, ważne tematy.

Grudzień – ostatnie zadanie w ramach projektu: „Myślę i działam pozytywnie na Święta”. Wielu z nas zaangażowało się w różnego rodzaju zbiórki świąteczne, których celem było wsparcie osób potrzebujących. Obie klasy przygotowały spotkania opłatkowe, podczas których w miłej atmosferze składaliśmy sobie życzenia i śpiewali kolędy. Zaangażowaliśmy się w stworzenie świątecznego wystroju szkoły, a także uczestniczyliśmy w świątecznych konkursach plastycznych i przedświątecznym spotkaniu społeczności szkolnej.

Dzięki naszemu całorocznemu zaangażowaniu w realizację zadań w ramach kampanii „Myślę pozytywnie” uzyskaliśmy zajęcia edukacji medialnej skierowane do naszych rodziców i nas samych, dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży, które przeprowadzili edukatorzy projektu.

Redaktorzy klas VI a i VI b
oraz opiekunowie: Urszula Arciszewska, Anna Mojsak, Dorota Rusiłowicz

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)