Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

PIERWSZY GMINNY PODWIECZOREK GIGANTÓW

 

Podwieczorek Gigantów” to nowatorski projekt wymyślony i opracowany przez nauczycieli pracujących w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu: panią Barbarę Moniuszko i panią Urszulę Arciszewską – nauczycielki języka polskiego oraz panią Dorotę Rusiłowicz – szkolnego pedagoga. Główną ideą projektu „Podwieczorek Gigantów” jest promocja wybitnych, utalentowanych uczniów i ich pasji, podkreślenie ich zasług w promocję szkoły, środowiska lokalnego oraz gminy. Ważnym celem projektu jest integracja i współpraca ludzi, organizacji, stowarzyszeń, urzędu i szkół działających na terenie gminy Supraśl.

Giganci to uczniowie szkół podstawowych znajdujących się w obrębie gminy Supraśl (Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach, Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie oraz Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), którzy w danym roku szkolnym – poprzednim w stosunku do daty realizacji projektu – osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, sporcie, rozmaitych działaniach artystycznych na szczeblu powiatu, województwa czy Polski, reprezentowali tym samym szkoły, swoje lokalne społeczności a także gminę na zewnętrznych zawodach, konkursach czy turniejach. Dzięki swojej wytrwałej i ciężkiej pracy, zaangażowaniu w rozwój własnej osobowości Giganci są wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi, motywują do stawiania i realizowania wysokich celów, propagują alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Najważniejszym efektem działań w ramach projektu „Podwieczorek Gigantów” jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów – uczenie się od siebie nawzajem, wzrost świadomości odpowiedzialności za kształt własnej osobowości oraz aktywne włączanie się w życie społeczne.

16 listopada 2018 roku w supraskim Domu Ludowym odbyła się pierwsza edycja projektu „Podwieczorek Gigantów”, na którą przybył Burmistrz Supraśla p. Radosław Dobrowolski, panie Dyrektor szkół biorących udział w projekcie, rodzice wraz z uczniami – gigantami oraz inni zaproszeni goście. Ponieważ ta uroczysta gala odbyła się po raz pierwszy w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości, nie zabrakło elementów patriotycznych – od pieśni i wierszy o tematyce patriotycznej, przez film o najważniejszych wydarzeniach niepodległej Polski aż po dekorację sali.

Głównym i najważniejszym momentem spotkania było wręczenie pamiątkowych dyplomów
i nagród najlepszym, wyróżnionym przez szkolne kapituły uczniom. Supraskimi Gigantami roku 2017/2018 zostali:

 • Paweł Aleksander Czabana, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego i finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w 2016 roku, laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w 2018 roku, fascynat historii, geografii oraz kultury białoruskiej,

 • Jacek Tomasz Głowacki, kapitan szkolnej drużyny sportowej chłopców (w skład drużyny oprócz kapitana wchodzą: Dominik Wirkowski, Szymon Protassewicz, Filip Świtecki, Marcel Sienkiewicz, Maciej Gruszewski, Marek Tarasiewicz, Aleks Suchocki, Patryk Zadykowicz, Dawid Giba, Dawid Gieńko), która w roku szkolnym 2017/2018 zajęła I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Białostockiego w szachach, I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na orientację oraz I miejsce
  w jeździe rowerem na orientację , I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców, II miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w narciarstwie biegowym, co przełożyło się na zdobycie przez tę drużynę chłopców II miejsca we Współzawodnictwie Sportowym Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, najwyższego miejsca drużyny chłopców w całej historii gimnazjum sportowego w Supraślu,

 • Iwo Karolczuk, Wicemistrz Polski w szachach błyskawicznych w kategorii do lat 12
  w 2018 roku, zdobywca III miejsca w szachach szybkich na Mistrzostwach Polski w roku 2018, Mistrz Województwa Podlaskiego w szachach klasycznych w 2016 i 2018 roku, wielokrotny Mistrza Województwa i Miasta Białegostoku w szachach błyskawicznych
  w kategorii do lat 14 w latach 2014 – 2017,

 • Maciej Łapiński, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Przyrody Olimpus
  w 2017 roku,

 • Pola Mieleniewska, wielokrotna zdobywczyni tytułu Primus Inter Pares za szczególne osiągnięcia naukowe i średnią 6,00, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przyrodniczej Olimpus, laureatka Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”, zdobywczyni III miejsca w Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej,

 • Michał Jacek Puławski, laureat i finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
  w latach 2015, 2018, zdobywcę III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym
  z Matematyki „Panda” w 2018 roku, laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”,

 • Julia Trzeciak, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w 2018 roku, wolontariuszka i społecznik.

Gigantami roku 2017/2018 z Ogrodniczek zostali: Kacper Bernacki, Maja Czołpińska, Julia Filipczuk, Aleksandra Grynczel, Olafa Koncewicza, Katarzynę Makulską, Maję Sadowską, Magdalena Sieńko, Dominika Sokólska, Karolina Tomkiel. Ze szkoły podstawowej w Sobolewie Gigantami roku 2017/2018 zostali: Karolina Angielczyk, Martyna Angielczyk, Jonasz Michaluk, Aleksandra Ostapczuk, Maja Rutkowska, Maja Sobolewska, Jakub Franciszek Tylman, Szymon Wyszyński.

Nagrodzeni Giganci otrzymali z rąk Burmistrza Supraśla pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, były też pamiątkowe zdjęcia i gratulacje złożone rodzicom wyróżnionych uczniów. Galę uświetnił również występ utalentowanych uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie a także absolwentki Szkoły Podstawowej w Supraślu pani Magdaleny Abłażewicz, studentki I roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie śpiewu solowego Aleksandra Teligi, której przy fortepianie towarzyszyła pani Halina Teliga.

Barbara Moniuszko

 
logo.png
Kronika
 • 2020 (21)
 • 2019 (173)
 • 2018 (215)
 • 2017 (247)
 • 2016 (232)
 • 2015 (191)