Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

„FERIE NA WESOŁO, KOLOROWO I ZDROWO - ARENA INSPIRACJI "

20180122_103905 20180122_104159 20180122_104420

 

 

 

 

Podczas ferii zimowych ,w dniach 22.01.- 26.01.2018 roku przy Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu, było zorganizowane zimowisko pod hasłem: ,, Ferie na wesoło, kolorowo i zdrowo- arena inspiracji”. W zimowisku uczestniczyło 45 uczniów z klas I-IV, pochodzących z różnych środowisk. Najważniejszym celem zimowiska było zapewnienie uczniom aktywnego itwórczego spędzania wolnego  czasu, promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i bez nałogów oraz stworzenie klimatu bezpieczeństwa, umożliwienie nawiązywania kontaktów i wchodzenie w relacje z innymi. Dzieci zostały zapoznane ze szczegółowym planem zimowiska, regulaminem bezpieczeństwa i dyscypliny. Treści ujęte w programie oddziaływały na wszystkie sfery aktywności poznawczej uczestników zimowiska, dzięki wykorzystaniu metod aktywizujących i angażujących najróżnorodniejsze sfery percepcji. Każdy dzień miał swoje hasło przewodnie, na bazie którego prowadzone były różne zajęcia tematyczne o charakterze warsztatowym, cieszące się ogromnym zainteresowaniem uczniów.
1 dzień - KROK DO SŁAWY

2 dzień - KROK DO SUKCESU

3 dzień - SPORTOWO I ZDROWO

4 dzień- ZIMOWE SZALEŃSTWO

5 dzień- W ŚWIECIE ROZRYWKI


W ramach zimowiska nasi uczniowie  wzięli udział w:
- Zajęciach edukacyjno badawczych i dziecięcych eksperymentach,

- Zajęciach plastyczno – technicznych - Wirtuoz  pędzla,

- Zajęciach profilaktycznych promujących  zdrowy styl życia bez nałogów,

- Zajęciach dla miłośników kulinarnych wyzwań  - Szlakiem smaków ,

- Zajęciach kreatywnych w grupach -  Na szkle malowane,

- Zajęciach sportowych - Zimowa zaprawa. Szkolne mini zawody,

- Zajęciach edukacyjnych w terenie – wyjazd do Nadleśnictwa w Kopnej Górze

Ponad to zorganizowano:

- Wyjazd do Parku trampolin JUMPER Białystok                                                         
- Mini playback show –największe przeboje miłośników muzyki i śpiewu

- Wyjazd do Centrum zabaw dla dzieci - Fikoland w Białymstoku                                           
- Zajęcia plastyczne „Lubię ferie zimowe w szkole” – prace konkursowe z nagrodami dla miłośników plastyki kreatywnej,

- Zajęcia taneczne – karnawałowe szaleństwo. Bal  karnawałowy z przygotowaniem poczęstunku.

Prace nauczycieli-opiekunów  naszych uczniów podczas zimowiska, wspierały uczennice z Klasowego Wolontariatu  kl VI a, które wspaniale  opiekowały się młodszymi dziećmi organizując ciekawe  zabawy ruchowe i gry zespołowe.  Cieszymy się, że tegoroczne zimowisko w szkole  spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem naszych uczniów i ich rodziców.

20180122_12230720180125_104814 20180123_103628 20180125_103621

 

 

 

 

 

 

20180122_13063620180122_132120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)