Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Finał Akademii Liderów

Czworo uczniów naszego gimnazjum: Helena Janowska, Agnieszka Popławska, Paweł Czaban i Mateusz Guzowski wraz z opiekunem p. Markiem Tołoczko uczestniczyli w podsumowaniu projektu Akademii Liderów Społeczności Lokalnych. To okazja do przedstawienia i podsumowania kilkumiesięcznych działań. 15 grudnia 2017 r. w jednej z białostockich restauracji w gronie przedstawicieli sześciu szkół z województwa podlaskiego (Gródek, Czarna Białostocka, Wasilków, Kleszczele, Sobolewo i Supraśl) dokonano prezentacji przedsięwzięć. Nasi uczniowie przedstawili projekt tzw. Questu – Gry miejskiej pt. „Na tropie skarbu Zacherta”. Przy jego realizacji wykorzystano zdobytą podczas trzech wcześniejszych zjazdów wiedzę i umiejętności. Możliwości zrealizowania gry miejskiej zostały wcześniej bezpośrednio sprawdzone przy uczestnictwie uczniów klasy II B naszego gimnazjum. Na trasie nie zabrakło zagadek, zadań do wykonania, a na zakończenie miłych prezentów przygotowanych przez naszych „Liderów”. Poszczególne elementy projektu i fotorelację nasi uczniowie przedstawili w postaci udanej prezentacji komputerowej i krótkim filmie. Podobnie też przedstawiciele pozostałych szkół pokazali, że można być aktywnym w swoim środowisku. W imieniu uczniów i opiekunów dziękujemy organizatorom: Fundacji Otwarta Edukacja i Fundacji wspierania Kultury i Sztuki Tatr Narwal. A uczniom i nauczycielom proponujemy wykorzystanie naszego Questu już wiosną do aktywnego spaceru ulicami naszego miasteczka.

M. Tołoczko

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)