Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

100 – lecie SSP

20 lutego 2019 r. obchodzimy jubileusz 100 – lecia Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Jest to data symboliczna, związana z rocznicą objęcia administracji przez polskie władze nad Supraślem i Białostocczyzną. W naszym mieście 20 lutego 1919 roku powołano 7 – letnią Publiczną Szkołę Powszechną. Wprowadzono powszechny obowiązek szkolny, a władze państwowe przejęły odpowiedzialność za prowadzenie i utrzymywanie placówek oświatowych.

W naszej placówce rok szkolny 2018/2019 stał się również okazją do obchodów podwójnego jubileuszu. W listopadzie przy odświętnie udekorowanej szkole obchodziliśmy 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Pamiętamy akcje: „Rekord dla Niepodległej”, wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, montaż słowno – muzyczny i rozstrzygnięcie szkolnych konkursów. Kolejną okazją do świętowania będą obchody 100 – lecia „Naszej Szkoły”. Dzisiejszą datą 20 lutego b. r. – rozpoczniemy przygotowania do tych uroczystości. Ich główna część (połączona ze Świętem Patronów) zaplanowana została na 7 czerwca 2019 r.. Będzie to doskonała okazja do przybliżenia 100 – letniej historii: ważnych dat, znaczących wydarzeń, sukcesów i trudności dnia codziennego. Do przypomnienia zasłużonych pracowników, utalentowanych uczniów, absolwentów, rodziców i instytucji wspierających. Do podkreślenia ważnej roli szkoły, zarówno w społeczności lokalnej, regionu, jak i całej Polski.

Powołany Zespół ds. obchodów jubileuszu, oczekuje na pomoc i wsparcie. Wszelkie propozycje działań, które mogłyby wzbogacić planowane uroczystości, proszę zgłaszać bezpośrednio do dyrekcji, nauczycieli i wychowawców, do Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli Rady Rodziców. W najbliższym czasie podany zostanie dokładny kalendarz, scenariusz i plan obchodów 100 – lecia.

Marek Tołoczko

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)