Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

WIELKI TURNIEJ HUMANISTYCZNY KLAS CZWARTYCH „PAN BRZECHWA ROBI SHOW”

11 maja 2018 roku w małej sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się wyjątkowy turniej humanistyczny, bowiem rywalizowali ze sobą nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice i wychowawcy. Klasy czwarte dwa miesiące wcześniej zostały uroczyście zaproszone do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, otrzymały instrukcję, listę zadań, potrzebne płytki z piosenkami do tekstów Jana Brzechwy.

Wszyscy uczniowie zaskoczyli nas swoją pomysłowością, zaangażowaniem i kreatywnością. Przebrani za bohaterów z wierszy Brzechwy musieli zatańczyć taniec narodowy, zaśpiewać swój hymn, przeprowadzić wywiad z wylosowanym bohaterem, popisowo wyrecytować utwór oraz przygotować krótką inscenizację, a do tego zgromadzić wszelkie potrzebne rekwizyty. Specjalne jury, w skład którego wchodzili: pani wicedyrektor Ewa Bogdanowicz, pani pedagog Dorota Rusiłowicz oraz „prapraprakuzyn” poety, czyli Paweł Ejsmont, przyznawało punkty za wykonanie zadania, ale także za oryginalność i pomysłowość, natomiast asystenci liczyli osoby zaangażowane w wykonanie danego zadania, użyte rekwizyty, przebrania, osoby wspierające – czyli rodziców
i wychowawców, następnie dodawali i mnożyli uzyskane punkty, by ostatecznie wyłonić zwycięzców tych zmagań.Podczas turnieju panowała miła, serdeczna atmosfera, rywalizacja była zacięta, ale bardzo uczciwa, a wygrała ją klasa Ivd.

Nagrodą za udział w turnieju dla wszystkich klas bez względu na ilość zdobytych punktów oraz zajęte miejsce był bilet do kina na film „Charlie i fabryka czekolady”. Klasy czwarte oraz piąte (które bardzo mocno zaangażowały się w organizację) obejrzą ten film w najbliższy piątek 25 maja w supraskim Domu Ludowym.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i ich rodzicom za przygotowanie przebrań, wymyślanie tańców, pytań, ról; wychowawczyniom dziękuję za zaangażowanie, wspieranie swoich podopiecznych, kolorowe, radosne przebrania i wspólną zabawę; jury za ciężką pracę przy ocenianiu występów; panu Wojciechowi Dudzińskiemu za prace plastyczne, które były dekoracją sali oraz pani Uli Arciszewskiej i pani Dorocie Rusiłowicz za inspirację, wszelką pomoc oraz ogromne serce.

Barbara Moniuszko

Urszula Arciszewska

Dorota Rusiłowicz

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)