Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

W rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Szczególne znaczenie wśród szkolnych wydarzeń mają uroczystości organizowane ku pamięci „ofiar Katynia”. 10 kwietnia 2018 r. podczas akademii przypomniano postać naszego patrona Ferdynanda Mareckiego - kierownika szkoły w Supraślu, zamordowanego w 1940 roku. Akademie odbyły się w obecności sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej, najstarszego symbolu polskiej oświaty w Supraślu. Ufundowany w 1934 roku służył szkolnej społeczności do wybuchu II wojny światowej. Przetrwał okupacje i czasy PRL-u. Przechowała go z wielkim narażeniem życia Pani Stanisława Rećko, nauczycielka. Nie doczekała jednak możliwości ujawnienia jego losów. Zmarła w 1988 roku, a w jej imieniu zwrotu sztandaru do szkoły dokonała siostrzenica, Pani Halina Leśniewska. Od tego dnia: 31 marca 1992 roku, sztandar powrócił na szkolne korytarze, stając się symbolicznym dowodem trwałości polskiej oświaty. W dalszej części w tle tematycznej dekoracji uczniowie zaprezentowali wiersze, a chór szkolny wykonał pieśni patriotyczne. Była też okazja by zapoznać się z prezentacją pt. „Supraskie ofiary Katynia”. To przypomnienie życiorysów łącznie dziesięciu ofiar. Postaci te związane były z Supraślem. Data 10 kwietnia poświęcona pamięci ofiar „Golgoty Wschodu” przypomina nam także rok 2010. W katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęła polska delegacja na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a także załoga samolotu. Wśród 96 osób z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim z małżonką, był Arcybiskup Miron Chodakowski, a także Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Honorowy Obywatel Supraśla i patron naszego Gimnazjum Sportowego. Uczniom - uczestnikom akademii wspaniale zaangażowanym w ich przygotowanie oraz nauczycielom, serdeczne podziękowania złożyła pani dyrektor Ewa Bogdanowicz. Głos zabrał również burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski. W końcowym etapie uformowano delegację z pocztem sztandarowym w asyście harcerzy, do oddania hołdu i zapalenia zniczy przy tablicach pamiątkowych naszych patronów. Szkolna delegacja (harcerzy I Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego) towarzyszyła również władzom samorządowym Supraśla, przy złożeniu hołdu przy krypcie grobowej cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego.

Sprawny przebieg uroczystości możliwy był dzięki pracy zespołu nauczycieli w składzie: M. Tołoczko, W. Dudziński, R. Biskup, J. Muśko, D. Ofman, R. Kryńska, H. Suchocki i innych pracowników szkoły.

M. Tołoczko

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)