Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Wysoki Sądzie! Oskarżam Krzyżaków o to, że...

Książka, którą uczniowie maja przeczytać jako lekturę, nie wzbudza w młodym człowieku zachwytu, nie jest też czytana z wypiekami na twarzy, często nie jest nawet brana do ręki. Magiczne słowo „lektura” buduje między uczniem a światem przedstawionym książki niewidzialny, trudny, a czasami wręcz niemożliwy do przebicia mur. Jak więc omawiać lektury szkolne, jak ożywić postaci książkowe, by przemówiły i poruszyły umysły i serca młodych ludzi?

„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza są obszerną, a więc skazaną na niepowodzenie lekturą, podjęłam jednak wyzwanie, by pomóc Zbyszkowi, Jagience, Danusi i innym bohaterom Sienkiewicza zaistnieć w klasie IIb gimnazjum. Wręczyłam uczniom karty pracy, które uzupełniali podczas czytania utworu, znajomość treści sprawdziłam podczas gry dydaktycznej „Być jak Zbyszko” oraz w turnieju „Jeden z dziesięciu”. Przeprowadziliśmy casting na żonę dla Zbyszka, podczas którego Jagienka i Danusia (wcześniej podzieliłam klasę na grupę zwolenników Jagienki i zwolenników Danusi) musiały przekonać jury do swojej kandydatury: przygotować portfolio, znaleźć „haki”, czyli słabe strony przeciwniczki, wykazać się znajomością upodobań, charakteru i marzeń Zbyszka czy odpowiedzieć na trudne, często podchwytliwe pytania jury. Następnie uczeń w roli Zbyszka miał ocenić występy obu kandydatek, a cała klasa udzielała mu dobrych rad typu: „Ja na twoim miejscu wybrałbym...”

Zabawiliśmy się również w Sąd i przeprowadziliśmy rozprawę sądową z sędzią, ławnikami, prokuratorami, adwokatami, świadkami, ofiarami oraz oczywiście oskarżonymi, czyli Krzyżakami. Przebieg tej lekcji wzorowany był na typowej rozprawie sądowej, uczniowie w przypisanych sobie rolach z wielkim zaangażowaniem przygotowywali i wygłaszali mowy, gromadzili argumenty, dowody, formułowali zarzuty bądź je odpierali. Oprócz metod dramowych (wejście w rolę) wykorzystałam też przekład intersemiotyczny - uczniowie przygotowywali komiks lub film animowany poświęcony wybranemu obyczajowi rycerskiemu.

Myślę, że przynajmniej w jakimś stopniu udało mi się zrealizować założone cele: uczniowie przeczytali powieść Sienkiewicza i aktywnie uczestniczyli w jej omawianiu, wyzwolili w sobie kreatywność, stworzyli wiele ciekawych prac, zdobyli nowe doświadczenia i mam nadzieję – dobrze się bawili.

Barbara Moniuszko

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)