Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Czytam. Bo lubię.

W ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w klasie Va zorganizowałam debatę na temat przydatności książek w życiu człowieka, wykorzystując metodę sześciu myślowych kapeluszy. Uczniowie w sześciu zadaniowych grupach przygotowywali argumenty zgodnie z wylosowanym kolorem: biała grupa miała gromadzić obiektywne dane na temat czytania, kupowania i posiadania książek w domowych biblioteczkach przez kolegów i znajomych; czarna grupa wskazywała negatywne skutki czytania książek, ostrzegała przed zagrożeniami, wskazywała wady; żółta byłą przeciwieństwem czarnej grupy, jej zadaniem było wskazanie pozytywnych aspektów, przyszłych zysków z czytania książek; czerwona grupa to czyste emocje, subiektywne wrażenia, przeżycia i niewytłumaczalne przeczucia; zielona grupa pokazywała nowe możliwości promocji i niebanalnego wykorzystania książek, a niebieska grupa obserwowała pracę pozostałych grup, porządkowała dane i wyciągała wnioski.

Na kolejnej lekcji grupy dyskutowały ze sobą, prezentując zgromadzone wcześniej argumenty. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem bronili swego stanowiska, odpierali zarzuty, podawali nietuzinkowe rozwiązania. Po długiej i emocjonującej dyskusji uczniowie doszli do wniosku, że książki są potrzebne, kryją w sobie nieodkryty i niedoceniany potencjał, dlatego spróbowaliśmy przekonać czarną grupę do przejścia na żółtą stronę mocy. Wymyśliliśmy (dzięki kolejnej metodzie aktywizującej 356) wiele pomysłów na promocję czytelnictwa od przekupstwa i szantażu, przez potajemne podrzucanie książek do plecaków, nakłanianie do czytania podczas hipnozy aż do urządzania wieczorków czytelniczych, happeningów ulicznych czy wprowadzenia Dnia Czytania Książek raz w miesiącu.

Zajęcia bardzo podobały się uczniom, wyzwoliły w nich niesamowitą kreatywność i emocje, dały okazję do zabawy i jednocześnie do nauki. Wybrane pomysły postaramy się wcielić w życie...

Barbara Moniuszko

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)