XVI Bieg Narciarski o Puchar Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej

Regulamin zawodów

CEL

Propagowanie biegów na nartach jako dobrą forma uaktywnienia młodzieży, dzieci i dorosłych w okresie zimowym na terenie woj. podlaskiego.

ORGANIZATOR

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu

SP 32 w Białymstoku

UKS „Hubal” Białystok

POZN Białystok

CKiR w Supraślu

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w dniu 07.03.2018 r. na trasach do narciarstwa biegowego Lasu Pietrasze w Białymstoku, start pierwszego zawodnika o godzinie 10.30 zgodnie z kolejnością startu.

(Dzięki uprzejmości SP 32 w Białymstoku, UKS „HUBAL” Białystok oraz POZN Białystok)

BIURO ZAWODÓW

Andrzej Wróblewski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 695 040 097

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w terminie do 06.03.2018 r. do godz.16 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. na druku PZN. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, rok urodzenia, nazwę klubu – szkoły. Do startu zostaną dopuszczone osoby posiadające zgodę lekarza, rodziców lub opiekuna oraz posiadających ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w godzinach 9.30-10.00 w okolicach linii startu i mety.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe, Regulaminem Zawodów oraz programem minutowym na zasadach biegu indywidualnego stylem dowolnym. Start na zasadzie interwałowej co 30 s. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania nart, kijów, butów narciarskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pozostawiony sprzęt sportowy.

UCZESTNICTWO

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki posiadający aktualne badania lekarskie lub zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

PROGRAM ZAWODÓW

Zawody obejmują współzawodnictwo indywidualne w biegach na nartach STYLEM DOWOLNYM w poszczególnych kategoriach wiekowych z poniższą kolejnością startu :

 1. Szkoła podstawowa klasy III i młodsi dziewczęta jedno okrążenie ok. 1250m.

 2. Szkoła podstawowa klasy III i młodsi chłopcy jedno okrążenie ok. 1250m.

 3. Szkoła podstawowa klasy IV dziewczęta jedno okrążenie ok. 1250m.

 4. Szkoła podstawowa klasy IV chłopcy jedno okrążenie ok. 1250m.

 5. Szkoła podstawowa klasy V dziewczęta jedno okrążenie ok. 1250m.

 6. Szkoła podstawowa klasy V chłopcy jedno okrążenie ok. 1250m.

 7. Szkoła podstawowa klasy VI dziewczęta jedno okrążenie ok. 1250m.

 8. Szkoła podstawowa klasy VI chłopcy jedno okrążenie ok. 1250m.

 9. Szkoła podstawowa klasy VII dziewczęta jedno okrążenie ok. 1250m.

 10. Szkoła podstawowa klasy VII chłopcy jedno okrążenie ok. 1250m.

 11. Gimnazjum dziewczęta klasy II – III dziewczęta jedno okrążenie ok. 1250m.

 12. Gimnazjum chłopcy klasy II – III chłopcy jedno okrążenie ok. 1250m.

Po przybiegnięciu ostatniego zawodnika do mety danej kategorii wiekowej nastąpi start następnego zawodnika

NAGRODY

Zwycięzcy w poszczególnych biegach otrzymają puchar dyrektora SSP w Supraślu , miejsca 1-3 medale, 1 – 6 w poszczególnych kategoriach dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów i zaleca ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie,

 • udział w zawodach jest bezpłatny

 • zawody rozegrane zostaną techniką dowolną co 30 s.

 • organizator nie odpowiada za sprzęt pozostawiony w miejscu zawodów

 • organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu zawodów.

Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny

 
logo.png
Kronika
 • 2020 (21)
 • 2019 (173)
 • 2018 (215)
 • 2017 (247)
 • 2016 (232)
 • 2015 (191)