CYBERPRZEMOC

CYBERPRZEMOC to PRZEMOC Z UŻYCIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży wzrastającą skalę przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.
Dzieci często podejmują działania określane mianem cyberprzemocy nie mając świadomości możliwych konsekwencji.
Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność i zasięg doznawanej przez ofiary krzywdy przekracza czasami ich możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją i może prowadzić do tragedii.

SKALA PROBLEMU

/badani - 891 internautów 12-17 lat;
badania I 2007r. kampania "Dziecko w sieci"/

 • Co drugi młody internauta miał do czynieniaz przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy.
 • 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania;
  21% poniżania, ośmieszania, upokarzania;
  16% straszenia i szantażowania.
 • 29% zgłasza, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli.
 • 57% internautów była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli.
 • 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub GSM kompromitujących je materiałów.
CECHY CYBERPRZEMOCY:
 • WYSOKI POZIOM ANONIMOWOŚCI SPRAWCY
 • NA ZNACZENIU TRACI KLASYCZNIE ROZUMIANA "SIŁA" MIERZONA CECHAMI FIZYCZNYMI CZY SPOŁECZNYMI - ATUTEM SPRAWCY STAJE SIĘ UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJĄ NOWE TECHNOLOGIE
 • SZYBKOŚĆ ROZPOWSZECHNIANIA MATERIAŁÓW, INFORMACJI
 • POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW, INFORMACJI
 • SZEROKI REPERTUAR FORM KRZYWDZENIA
 • ZJAWISKO MNIEJ KONTROLOWANE PRZEZ RODZICÓW (słaba znajomość mediów, bagatelizowanie problemu)
FORMY CYBERPRZEMOCY:
 • Rejestrowanie niechcianych zdjęć lub filmów telefonem komórkowym
 • Publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów w Internecie
 • Rozsyłanie ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu
 • Wysyłanie wulgarnych słów
 • Wyzywanie, straszenie, obrażanie w Sieci i przez telefon komórkowy
 • Grożenie komuś w Sieci i przez telefon komórkowy
 • Włamania na blog lub konto pocztowe
 • Podszywanie się w Sieci pod inną osobę i działanie na jej niekorzyść.
OFIARY CYBERPRZEMOCY:
 • Świadomość, że ktoś dysponuje ośmieszającym filmem lub zdjęciem bywa trudna do zniesienia i krzywdząca
 • Rozsyłanie i publikowanie kompromitujących materiałów w Sieci powoduje u ofiar STRACH i WSTYD
 • Wulgarne SMSy, e-maile potrafią bardzo krzywdzić, zwłaszcza kiedy są otrzymywane od osób z najbliższego otoczenia (szkoła, klasa)
 • Ofiary przemocy rówieśniczej często nie potrafią sobie same poradzić z taką sytuacją
 • Przemoc w sieci potrafi być bardziej dotkliwa niż przemoc w realnym świecie.

Co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?
 • Dbać o prywatność swoich danych osobowych
 • Zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny
 • Chronić swoje hasła i loginy
 • Nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów
 • Nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi
Jak korzystać z Internetu i telefonu żeby nie krzywdzić innych?
 • Traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.)
 • Nie zamieszczać z Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić
 • Zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem
 • Nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą sprawić komuś przykrość.
Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?
 • Nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w Sieci
 • Zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy
 • Informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego - nauczyciela, rodziców
 • Polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się osobiście
Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?
 • Nie odpowiadać na zaczepki w Sieci
 • Domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli
 • Natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego
 • Zachowywać dowody przemocy
 • Interweniować u dostawców usług internetowych
 • Szukać pomocy w Helpline.org.pl

 
logo.png
Kronika
 • 2020 (20)
 • 2019 (173)
 • 2018 (215)
 • 2017 (247)
 • 2016 (232)
 • 2015 (191)