Rodzice

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik

Niniejszy Poradnik adresowany jest do Rodziców dzieci i młodzieży, a jego celem jest przekazanie Rodzicom informacji, w jaki sposób mogą włączyć się w udzielanie ich dziecku wsparcia w przedszkolu czy szkole.
Przedszkola i szkoły rozpoczęły właśnie wdrażanie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej formuły organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach, w której w sposób szczególny podkreślona została rola Rodziców w organizowaniu pomocy dla dziecka.
Nowe przepisy kładą duży nacisk na współpracę szkoły z Rodzicami i zapewniają Rodzicom większy wpływ na edukację ich dzieci. Rodzice będą mogli uczestniczyć w spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów analizującego sytuację ich dziecka oraz określającego obszary, w których potrzebuje ono wsparcia. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki został zobowiązany do poinformowania Rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu. Na spotkaniach zespołu zapadały będą wszystkie ważne decyzje dotyczące dziecka. Zadaniem dyrektora będzie zorganizowanie wsparcia w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym dziecka oraz uwzględniający jego możliwości.
W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo interesujące Was informacje wynikające z przepisów prawa, które pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmieni się organizacja pomocy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz jak o taką pomoc wnioskować.

Poradnik rodziców – plik do ściągniecie

 

Co zrobić gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze.

Trudności  wychowawcze- artykuł

 

Uczeń przeciążony nauką

Co mogą zrobić rodzice (opiekunowie) , aby dziecko uniknęło trudności w nauce *

Dbać o prawidłowe relacje dziecka z rówieśnikami. * Nie wyręczać dziecka w odrabianiu prac domowych. * Zapewnić dobre warunki do pracy i odrabiania lekcji. * Utrzymywać stały kontakt ze szkołą i wychowawcą: interesować się sprawami dziecka. * Rozwijać zainteresowania podopiecznego, uczyć samodzielności. * Stawiać wymagania dostosowane do możliwości nastolatka. * Zaspakajać potrzeby emocjonalne dziecka, zwłaszcza potrzebę bezpieczeństwa. Otaczać dziecko troskliwą opieką od najmłodszych lat. Interesować się tym, co robi, jak się uczy, jak odpoczywa.

Co może zrobić nauczyciel aby pomóc uczniowi w przezwyciężaniu trudności szkolnych *

Być w stałym kontakcie z rodzicami. * Organizować samopomoc koleżeńską. * Stosować ćwiczenia umożliwiające wdrożenie do systematycznej kontroli i koncentracji uwagi. * W pracy indywidualnej z uczniem stosować zasadę akceptacji i dobrego z nim kontaktu. * Przeprowadzić wywiad z rodzicami na temat umiejętności uczenia się i odpoczywania dziecka oraz wypracować wspólne stanowisko w stosunku do ucznia. * Indywidualizować pracę na lekcji i prowadzić ją metodami aktywnymi. * Przeprowadzić wnikliwą obserwację uczniów na początku roku szkolnego, a następnie kontynuować ją przez cały rok.

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogą zapowiedz przemęczeniu dziecka poprzez

* Regularny sen nocny. * Zajęcia sprawiające zadowolenie i odprężenie. * Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. * Wykonywanie czynności odbiegających od pracy szkolnej. * Zapewnienie codziennego wypoczynku.

 

KIM ZOSTANIE MOJE DZIECKO-poradnik dla rodziców z serii "Wybór zawodu"

http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Poradnik_5_WEB.pdf

 

Zjawisko alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży

Problem spożywania alkoholu jest bardzo poważny, gdyż do grona osób spożywających alkohol dołączają się coraz młodsze dzieci, z których większość stanie się młodocianymi alkoholikami lub alkoholikami w dorosłym życiu. Są to dzieci pochodzące z rodzin patologicznych, jak również z rodzin, które wydają się dobrze funkcjonować. Gdzie więc tkwi przyczyna sięgania dzieci po alkohol? Przeczytaj

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)