Nauczyciele

Plan Działań Wspierających- wzór

Zapisy wynikające z rozporządzenia o pomocy       
Uwagi/wyjaśnienia do zapisu w karcie, przykłady
Plan Działań Wspierających
Podstawa prawna: § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z 2010r., poz. 1487)

 

Więcej…

 

Leksykon pojęć stosowanych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych

Analiza i synteza –   ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe oraz scalania tych elementów w całość. Czynności te dotyczą też procesów poznawczych, analizy i syntezy doznań zmysłowych: wzrokowych, słuchowych, czucia, dotyku i ruchu (kinestezji).

 

Więcej…

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)