Witamy na stronie pedagoga szkolnego
w Sportowej Szkole Podstawowej w SupraśluGodziny pracy:

Dorota Rusiłowicz

poniedziałek   07.45 - 10.00

wtorek   07:45 - 15:30

środa   10:00 - 16:00

czwartek   07:45 - 09:00

piątek  07:45 - 13:00W wychowaniu chodzi bowiem o to,
aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, aby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”

Jan Paweł IIDrogi uczniu wróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym nie wiesz, w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

CYBERPRZEMOC

CYBERPRZEMOC to PRZEMOC Z UŻYCIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży wzrastającą skalę przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.
Dzieci często podejmują działania określane mianem cyberprzemocy nie mając świadomości możliwych konsekwencji.
Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność i zasięg doznawanej przez ofiary krzywdy przekracza czasami ich możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją i może prowadzić do tragedii.

Więcej…

 

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik

Niniejszy Poradnik adresowany jest do Rodziców dzieci i młodzieży, a jego celem jest przekazanie Rodzicom informacji, w jaki sposób mogą włączyć się w udzielanie ich dziecku wsparcia w przedszkolu czy szkole.
Przedszkola i szkoły rozpoczęły właśnie wdrażanie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej formuły organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach, w której w sposób szczególny podkreślona została rola Rodziców w organizowaniu pomocy dla dziecka.
Nowe przepisy kładą duży nacisk na współpracę szkoły z Rodzicami i zapewniają Rodzicom większy wpływ na edukację ich dzieci. Rodzice będą mogli uczestniczyć w spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów analizującego sytuację ich dziecka oraz określającego obszary, w których potrzebuje ono wsparcia. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki został zobowiązany do poinformowania Rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu. Na spotkaniach zespołu zapadały będą wszystkie ważne decyzje dotyczące dziecka. Zadaniem dyrektora będzie zorganizowanie wsparcia w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym dziecka oraz uwzględniający jego możliwości.
W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo interesujące Was informacje wynikające z przepisów prawa, które pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmieni się organizacja pomocy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz jak o taką pomoc wnioskować.

Poradnik rodziców – plik do ściągniecie

 

Plan Działań Wspierających- wzór

Zapisy wynikające z rozporządzenia o pomocy       
Uwagi/wyjaśnienia do zapisu w karcie, przykłady
Plan Działań Wspierających
Podstawa prawna: § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z 2010r., poz. 1487)

 

Więcej…

 

Leksykon pojęć stosowanych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych

Analiza i synteza –   ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe oraz scalania tych elementów w całość. Czynności te dotyczą też procesów poznawczych, analizy i syntezy doznań zmysłowych: wzrokowych, słuchowych, czucia, dotyku i ruchu (kinestezji).

 

Więcej…

 

Co zrobić gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze.

Trudności  wychowawcze- artykuł

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
 • 2020 (21)
 • 2019 (173)
 • 2018 (215)
 • 2017 (247)
 • 2016 (232)
 • 2015 (191)