Opłaty za obiady

za miesiąc LUTY 2020 r. należy opłacić do dnia 03.02.2020 r. do godz. 15.00

Wysokość całkowita opłaty za obiady (bez odpisów) dla poszczególnych grup wynosi:
- uczniowie opłacający 20 dni x 2,98 zł = 59,60 zł
- pracownicy pedagogiczni 20 dni x 6,12 zł = 122,40 zł

Wszelkie grupowe nieobecności na obiadach należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 10.00,
a pojedyncze nieobecności do godz. 14.30
.

Odliczenia będą dokonywane od dnia następnego.

Wpłaty za obiady należy dokonywać gotówką w Banku Spółdzielczym w Supraślu
lub przelewem na konto 92 8060 0004 0680 0127 2000 0020
do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłacane są obiady.

Trzy dni przed końcem miesiąca, osobom korzystającym z obiadów wydawane będą przez Panie ze świetlicy, kartki z wysokością wpłaty za obiady na następny miesiąc.

 

Trzy dni przed końcem miesiąca, uczniom korzystającym z obiadów,
wydawane będą przez Panie ze świetlicy kartki
z wysokością wpłaty za obiady na następny miesiąc.

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)