KIEDY MYŚLĘ: OJCZYZNA

29 marca punktualnie o 10.00 w pięknie udekorowanej sali Domu Ludowego w Supraślu odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kiedy myślę: Ojczyzna”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną, odkrywanie młodych talentów, integracja lokalna, włączenie się społeczności naszej Gminy w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, to hołd złożony wielkim Polakom: Ferdynandowi Mareckiemu i Ryszardowi Kaczorowskiemu, patronom supraskiej szkoły. Konkurs Poezji Patriotycznej pięknie wpisuje się również w obchody 100-lecia naszej szkoły. Organizatorem konkursu jest Sportowa Szkoła Podstawowa im Ferdynanda Mareckiego, uczestnikami uczniowie z Supraśla, Ogrodniczek i Sobolewa. Prezentacje oceniało jury w składzie: p. Jadwiga Czyżewska- konsultant do spraw edukacji wczesnoszkolnej w CEN w Białymstoku, p. Elżbieta Suchocka - nauczyciel polonista w Liceum Plastycznym w Supraślu i p. Krzysztof Zemło - aktor, reżyser, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Łomży.

Oto wyniki konkursu:

Klasy I-III

I m. Weronika Sobolewska
II m. Karolina Pawluczuk
III m. Jakub Orzoł

Klasy IV- VI

I m. Bartosz Fidziukiewicz
II m. Kinga Jurgielewicz
III m. Szymon Piekarski

Klasy VII-VIII i III gim.

I m. Jakub Tylman
II m. Karolina Angielczyk
III m. Magda Kaczyńska

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, komisji i wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację konkursu. Słowa wdzięczności kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za ufundowanie nagród, pamiątek i pomoc w zorganizowaniu konkursu. Dziękujemy również Panu Rafałowi Dowgiertowi za ufundowanie dyplomów.

Kolejne zmagania za rok. Już teraz zapraszamy zainteresowanych.

Joanna Muśko
Dorota Ofman

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)