Konkurs pt: ”Bombki i bombeczki…”

clip_image00261763819142clip_image00261763819142

 

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu
im. Ferdynanda Mareckiego
zaprasza do udziału

w III edycji Międzyszkolnego Konkursu pt:
”Bombki i bombeczki…”

Cele konkursu:

· kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
· podtrzymywanie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie ozdób świątecznych,
· zachęcanie do spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny,
· eliminowanie negatywnych zachowań uczniów,
· wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez użycia komputera, smartfona, tabletu,
· rozwijanie twórczego myślenia,
· poznanie i utrwalenie nowych technik plastycznych i technicznych.

Warunki uczestnictwa

Konkurs polega na wykonaniu świątecznej pracy technicznej (np. bombka, stroik, ozdoba choinkowa).
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjum z powiatu białostockiego i miasta Białystok, podzieleni na kategorie wiekowe:

· klasy I – III
· klasy IV – VI
· klasy VII – VIII szkoła podstawowa i III gimnazjum.

Technika, forma prac oraz wykorzystane materiały – dowolne.
Prace należy dostarczyć do dn. 14.12.2018 r. na adres organizatora Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu ul. Piłsudskiego 1.
Każda praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres placówki wraz z nr telefonu.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych wymienionych wyżej.
Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, przy ocenie będzie brała pod uwagę: oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do tradycji oraz stopień skomplikowania wykonanej pracy.

clip_image0056_thumb199880816Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa, powołana przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dn. 18.12.2018 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej w dniu 19.12.2018. Nagrodzone osoby zapraszamy na uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 21.12.2018 r.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele: Beata Jamiołkowska, Adriana Pieprzka, Anna Mojsak: (85) 718-30-16.

Organizatorzy

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)