konkursy

Nominacje do szkolnych Ferdynandów

Ogłaszamy nominowanych do szkolnego plebiscytu "Ferdynandy".

W kategorii NAUKA:

Paweł Aleksander Czaban z klasy II 'b' gim
Gabriela Drewnowska z klasy V 'b'
Julia Żamojda z klasy VI 'a'
Paweł Ejsmont z klasy III 'b' gim
Julia Trzeciak z klasy III 'b' gim

W kategorii SPORT:

Julia Racewicz z klasy III 'a' gim
Marek Tarasiewicz z klasy III 'a' gim
Anna Gierałtowska z klasy VI 'a'
Alicja Śmietańska z klasy III 'a' gim
Krzysztof Jabłoński z klasy V 'b'

W kategorii KULTURA OSOBISTA:

Paweł Ejsmont z klasy III 'b' gim
Helena Janowska z klasy III 'a' gim
Bartosz Fidziukiewicz z klasy V 'b'
Weronika Borowska z klasy VII 'b'
Emilia Matuszewicz z klasy II 'b' gim

W kategorii DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH:

Zuzanna Sieradzka z klasy V 'b'
Łucja Kopeć z klasy VI 'a'
Paweł Ejsmont z klasy III 'b' gim
Helena Janowska z klasy III 'a' gim
Julia Trzeciak z klasy III 'b' gim

Zachęcamy do obejrzenia plakatów, wykonanych przez nominowanych uczniów. Wiszą one pod tablicą ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
Przypominamy, że głosowanie odbędzie się w piątek (25 maja) na godzinach wychowawczych.

Samorząd Uczniowski

 

W WIELOKULTUROWYM RYTMIE

20180424_13204124 kwietnia uczniowie klasy IIIa- tworzący zespół tańca ludowego „Podlaskie Promyki” wzięli udział w XI edycji Festiwalu Kultur w Białymstoku. Ta kulturalna impreza dla dzieci i młodzieży odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Ideą festiwalu jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec wielokulturowości, która jest obecna w naszym regionie. W tym roku miała ona szczególny wydźwięk, ponieważ przypadała na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tegorocznym festiwalu wzięło udział 14 zespołów z całego regionu, a także goście z Białorusi. Podziwialiśmy piękno i koloryt kultury polskiej, żydowskiej, tatarskiej, romskiej, białoruskiej, litewskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Oprócz popisów tanecznych można było obejrzeć kulturowe stoiska i posmakować regionalnych potraw. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody.

Instruktor taneczny oraz wychowawczyni klasy IIIa

Elżbieta Trochimowicz

 

Ferdynand Marecki, Ryszard Kaczorowski - znani, niezapomniani, patroni naszej szkoły

clip_image002

Cele konkursu:

Ø poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności patronów,

Ø kształtowanie postaw patriotycznych,

Ø kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł,

Ø zachęcanie dzieci i młodzieży do prezentowania własnych umiejętności,

Ø rozwijanie talentów i wyobraźni.

Zasady udziału w konkursie:

1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednej z poniższych form :

· samodzielne napisanie pracy literackiej tj. wiersza, opowiadania, listu, kartki z pamiętnika, rozprawki, wykonanie komiksu,

· prezentacji multimedialnej : prace konkursowe należy składać w formie 10-15 minutowej prezentacji przygotowanej na płycie CD lub nośniku danych (np. pendrive),

· pracy plastycznej dowolną techniką: ołówek, kredki, farby, pastele, wyklejanie, wydzieranie itp. w formacie A3 lub A4.

2. Praca powinna zawierać : imię i nazwisko autora, wiek, klasę.

3. Praca nie może być wcześniej publikowana.

4. Prace należy złożyć do 4 czerwca 2018 r. do organizatorów.

5. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród odbędzie się w Święto Patronów Szkoły.

Organizatorzy: p. Dorota Ofman, p. Wojciech Dudziński, p. Marek Tołoczko

 

Gminny Konkurs MISTRZ ORIGAMI pod hasłem „Szkoła moich marzeń”

1. Cele konkursu:

 • propagowanie sztuki orgiami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży
 • rozbudzanie twórczej ekspresji dzieci
 • integracja środowiska lokalnego

2. Organizator:

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu

3. Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VII i gimnazjum

4. Termin dostarczania prac:

Do 5 czerwca 2018 r. do koordynatora konkursu lub przesłać na adres SSP w Supraślu.

Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę.

5. Zasady konkursu:

Prace uczniów kl. IV-VII i gimnazjum będą oceniane w 2 kategoriach:

 • orgiami przestrzenne, modułowe (mogą być prace grupowe - maksymalnie 3 osoby)
 • orgiami płaskie - praca indywidualna pod hasłem „Szkoła moich marzeń”

6. Jury powołane przez organizatora będzie oceniać:

 • kreatywność
 • estetykę wykonania
 • atrakcyjność wizualną

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac:

Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca 2018 r. podczas Święta Szkoły.

Mistrzowie w każdej kategorii – zdobywcy I, II, III miejsca, otrzymają nagrody,

pozostali uczestnicy – dyplomy.

Koordynator konkursu:

Halina Stasienko

 

KIEDY MYŚLĘ: OJCZYZNA

6 kwietnia punktualnie o 10.00 w pięknie udekorowanej sali Domu Ludowego w Supraślu odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kiedy myślę: Ojczyzna”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną, odkrywanie młodych talentów, integracja lokalna, włączenie się społeczności naszej Gminy w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, to hołd złożony wielkim Polakom: Ferdynandowi Mareckiemu i Ryszardowi Kaczorowskiemu, patronom supraskiej szkoły. Konkurs Poezji Patriotycznej pięknie wpisuje się również w obchody 100-lecia niepodległości Polski. Organizatorzy konkursu to Sportowa Szkoła Podstawowa im Ferdynanda Mareckiego i Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, zaś uczestnikami byli uczniowie z Supraśla, Ogrodniczek i Sobolewa. Prezentacje oceniało jury w składzie: p. Piotr Półtorak- dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku, p. Magdalena Gołaszewska – dziennikarka i prezenterka i p. Adam Jakuć - dyrektor Centrum Kultury i Edukacji w Supraślu.

Oto wyniki konkursu:

Klasy I-II

I m. Lena Sieczejko ( SSP w Supraślu)

II m. Karolina Pawluczuk ( SP w Sobolewie)

III m. Aleksander Kościeliński ( SP w Ogrodniczkach)

Klasy III- IV

I m. Bartosz Muszyński ( SSP w Supraślu)

II m. Gabriela Tołoczko (SP w Sobolewie)

III m. Jagoda Gabrylewicz ( SSP w Supraślu)

Klasy V- VI

I m. Oliwia Charubin (SP w Sobolewie)

II m. Magda Kaczyńska ( SP w Sobolewie)

III m. Pola Mieleniewska (SSP w Supraślu) i Mateusz Godlewski ( SP w Sobolewie)

Klasy VII i II- III gim.

I m. Jakub Tylman (SP w Sobolewie)

II m. Angelika Olszewska (GS w Supraślu)

III m. Maciej Gruszewski (GS w Supraślu)

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, komisji i wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację konkursu. Słowa wdzięczności kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za ufundowanie nagród, pamiątek i dyplomów.

Kolejny konkurs za rok. Już teraz zainteresowanych zapraszamy.

Joanna Muśko

Dorota Ofman

 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kiedy myślę: Ojczyzna”

1. Cele konkursu:

• popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej,

• zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną,

• odkrywanie młodych talentów,

• integracja lokalna,

• włączanie się społeczności lokalnej w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni

Katyńskiej oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

2. Organizator:

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

3. Uczestnicy konkursu (uczeń lub uczennica z każdej klasy) :

• klasy I-II SP

• klasy III-IV

•klasy V- VI

• klasy VII i II-III Gim.

4. Czas i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Domu Ludowym Supraślu

Zgłoszenia należy podać do 31 marca 2018 r. do organizatorów.

5. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu, składające się z 3-5 osób.

6. Komisja konkursowa( jury) oceniać będzie następujące kryteria:

•dobór repertuaru,

•dykcja,

•interpretacja,

•ogólne wrażenie artystyczne.

Postanowienia komisji są ostateczne.

7. Nagrody:

W każdej grupie wiekowej zostaną wyłonieni zwycięzcy I, II, III miejsca, którzy otrzymają nagrody książkowe.

Dorota Ofman

Joanna Muśko

 

ZMAGANIA KONKURSOWE

Informujemy, że zakończyły się zmagania uczniów oddziałów gimnazjalnych na etapie rejonowym Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych.

Do etapu wojewódzkiego, który już w marcu przeszło troje uczniów naszej szkoły:

1. Julia Trzeciak kl. III b – chemia

2. Michał Puławski kl. III a - matematyka

3. Paweł Aleksander Czaban kl. II b – historia

Gratulujemy uczniom i nauczycielom mgr U. Głowackiej, mgr G. Romanowicz oraz mgr H. Suchockiemu.

W lutym, etap rejonowy konkursów przed uczniami szkół podstawowych, również z naszej szkoły.

Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy sukcesów na wyższych etapach!

Wicedyrektor Ewa Bogdanowicz

 

Konkurs „Wszyscy wszystkim ślą życzenia…”

Przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się konkurs plastyczno-literacki dla klas I-III „Wszyscy wszystkim ślą życzenia…”. Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie kartki świątecznej oraz zredagowanie własnych świątecznych życzeń.

Jury w składzie: p. Ewa Mieleniewska, p. Beata Jamiołkowska oraz p. Anna Mojsak przyznały nagrody następującym twórcom:

Klasy I:

I miejsce: Zuzanna Abłażewicz I a
II miejsce: Hanna Dąbrowska I b
III miejsce: Natalia Kędzierska I b
Wyróżnienie: Magdalena Bogucka I b

Klasy III:

I miejsce: Hanna Reczulska III b
II miejsce: Karolina Bielińska III b
III miejsce: Antonina Laskowska III b
Wyróżnienie: Amelia Karpowicz III b

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród przeznaczonych na konkurs.

Joanna Bobryk
Renata Kryńska

 

„Wszyscy wszystkim ślą życzenia…”

poczta-ruchomy-obrazek-0007Święta to szczególny czas składania życzeń. W dobie Internetu zanika tradycja przesyłania życzeń drogą pocztową. W związku z tym chcemy zorganizować konkurs plastyczno-językowy „Wszyscy wszystkim ślą życzenia…”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III naszej szkoły. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie kartki świątecznej z własnoręcznie wypisanymi życzeniami.

Kryteria oceny prac:
- pomysłowość (w wykonaniu kartki i zredagowaniu życzeń)
- samodzielność wykonania (życzenia powinny być napisane a nie wydrukowane)
- zgodność z tematem (Święta Bożego Narodzenia)
- estetyka pracy

Pocztówka nie powinna być większa niż format A3.

Termin składania prac: do 20 grudnia (sala 29).
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 22 grudnia.

Joanna Bobryk
Renata Kryńska

gif pochodzi ze strony www.gify.net

 

III edycja Międzyszkolnego Konkursu „Bombki i bombeczki…”

bombka-choinkowa-ruchomy-obrazek-0101 bombka-choinkowa-ruchomy-obrazek-0101 bombka-choinkowa-ruchomy-obrazek-0101 bombka-choinkowa-ruchomy-obrazek-0101

Nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu (ul. Piłsudskiego 1) zapraszają do udziału w III edycji Międzyszkolnego Konkursu pt. ”Bombki i bombeczki…”

Cele konkursu:

· kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

· podtrzymywanie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie ozdób świątecznych

· zachęcanie do spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, eliminowanie negatywnych zachowań uczniów

· wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez użycia komputera, smartfona, tabletu

· rozwijanie twórczego myślenia

· poznanie i utrwalenie nowych technik plastycznych i technicznych

Warunki uczestnictwa:

· Konkurs polega na wykonaniu świątecznej pracy technicznej (np. bombka, stroik, ozdoba choinkowa)

· W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych
i gimnazjum z powiatu białostockiego i miasta Białystok, podzieleni na kategorie wiekowe:

o klasy I – III

o klasy IV – VII

o klasy II – III gimnazjum

· Technika, forma prac oraz wykorzystane materiały – dowolne.

· Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dn.11.12.2017 r.

· Każda praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres placówki wraz z nr telefonu.

· Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

· Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych wymienionych wyżej

· Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, przy ocenie będzie brała pod uwagę: oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do tradycji oraz stopień skomplikowania wykonanej pracy

swiety-mikolaj-ruchomy-obrazek-0305Nagrody i wyróżnienia:

· Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa, powołana przez organizatora

· Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dn. 15.12.2017 r. na szkolnej stronie internetowej, nagrodzone osoby poinformujemy o uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 22.12.2017 r.

· Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele: Beata Jamiołkowska, Monika Trzeszczkowska, Anna Mojsak: (85) 718-30-16

gify pochodza ze strony www.gify.net

 

Wyniki Konkursu o Patronach

clip_image002

W maju uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie: „Ferdynand Marecki, Ryszard Kaczorowski-znani, niezapomniani- patroni naszej szkoły”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy o życiu i działalności patronów. Był również wspaniałą okazją do zaprezentowania uczniowskich umiejętności i talentów. Można było napisać pracę literacką, wykonać prezentację multimedialną lub pracę plastyczną dowolną techniką. Komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Ofman, p. Marek Tołoczko, p. Wojciech Dudziński przyznała następujące miejsca i nagrody:

Kategoria literacka:

I m. Julia Hołownia kl. III a

II m. Pola Mieleniewska kl. IVa

III m. Natalia Mierowska kl. III a

Julia Maksimowicz kl. IV a

Kategoria plastyczna:

Kl. I-III SP

I m. Zofia Kirejczuk kl. III d

Aleksandra Miszczuk kl. III a

II m. Michał Łapiński kl. III d

Pola Salnikow kl. III a

III m. Oliwia Wojciechowska kl. III d

Kl. IV- VI

I m. Daria Maliszewska kl. VI b

II m. Julia Maksimowicz kl. V a

Kamila Joszczyk kl. V a

III m. Weronika Żelazko kl. IV a

Julia Żamojda kl. V a

Kl. I-III Gim.

I m. Agnieszka Dąbrowska kl. III b

II m. Helena Janowska kl. II a

III m. Anna Sobolewska kl. III a

Wyróżnienia:

Michał Bursa kl. III a

Patryk Charmuszko kl. III a

Julia Hołownia kl. III a

Weronika Tarasiewicz kl. III a

Zofia Prutis kl. III c

Hania Lenkiewicz kl. III a

Maria Fidziukiewicz kl. III a

Rozalia Makarewicz kl. III c

Gabriela Kawrygo kl. III c

Gabriela Dobreńczyk kl.III d

Aleksandra Kruszewska kl. III b Gim.

Anna Zajkowska kl.III b Gim.

Nagrody zostały ufundowane ze środków Rady Rodziców. Serdecznie dziękujemy! Zdjęcia z wystawy pokonkursowej dostępne są w relacji o święcie szkoły.

Organizatorzy

 
Więcej artykułów…
logo.png
Facebook
Kronika
 • 2018 (107)
 • 2017 (250)
 • 2016 (234)
 • 2015 (200)
 • 2014 (195)
 • 2013 (131)