Konkursy

Finał Międzyszkolnego Konkursu„Bombki i bombeczki…”

Wyniki IV edycji Międzyszkolnego Konkursu
Bombki i bombeczki…

KLASY I-III

I m-ce – Jan Kuźmin kl. I a
II m-ce – Jagoda Kryjan kl. I a
III m-ce – Kamil Wiatrowski kl. II

Wyróżnienie – Magdalena Bogucka i Piotr Wierciński

KLASY IV-VI

I m-ce – Maja Czyżewska kl. IV a
II m-ce – Weronika Dąbrowska kl. V a
III m-ce – Amelia Karpowicz kl. V c

Wyróżnienie – Oliwia Wyderka kl. IV c (SP Sobolewo) i Paulina Lenkiewicz kl. V b

KLASY VII-VIII

I m-ce – Kacper Kuczyński kl. VII (SP Sobolewo)
II m-ce – Natalia Ausztol kl. VII b (SP Sobolewo)
III m-ce – Nadia Kościukiewicz kl. VII a (SP Sobolewo)

Wyróżnienie – Mateusz Guziejko kl. VII b (SP Sobolewo)

103754103818103825
103844103913

 

IV edycja Międzyszkolnego Konkursu “Bombki i bombeczki…”

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu
im. Ferdynanda Mareckiego

zaprasza do udziału

w IV edycji Międzyszkolnego Konkursu
”Bombki i bombeczki…”

Cele konkursu:

· kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
· podtrzymywanie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie ozdób świątecznych,
· zachęcanie do spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny,
· eliminowanie negatywnych zachowań uczniów,
· wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez użycia komputera, smartfona, tabletu,
· rozwijanie twórczego myślenia,
· poznanie i utrwalenie nowych technik plastycznych i technicznych.

Warunki uczestnictwa

Konkurs polega na wykonaniu świątecznej pracy technicznej (np. bombka, stroik, ozdoba choinkowa).
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych z powiatu białostockiego i miasta Białystok, podzieleni na kategorie wiekowe:

· klasy I – III
· klasy IV – VI
· klasy VII – VIII

Technika, forma prac oraz wykorzystane materiały – dowolne.
Prace należy dostarczyć do dn. 13.12.2019 r. na adres organizatora Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu ul. Piłsudskiego 1.
Każda praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres placówki wraz z nr telefonu.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych wymienionych wyżej.
Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, przy ocenie będzie brała pod uwagę: oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do tradycji oraz stopień skomplikowania wykonanej pracy.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa, powołana przez organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dn. 18.12.2019 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej w dniu 19.12.2019. Nagrodzone osoby zapraszamy na uroczystości wręczenia nagród.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele: Beata Jamiołkowska, Adriana Pieprzka, Anna Mojsak  ((85) 718-30-16).

Organizatorzy

 

Dni Języków Obcych

W piątek 18 października o godz. 10:50

odbędzie się apel dla klas 1-3 .

Ogłosimy zwycięzców konkursu:
"BAJECZKĘ NA KARTECZKĘ".

Zapraszamy również tych uczniów klas 4-8, którzy przynieśli prace na konkurs
"SKLECĘ GDZIE POLECĘ".

Tego dnia można pomalować się specjalnymi farbkami zgodnie z zasadami
Widać na twarzy dokąd mi się marzy”.

Twarze oceni nauczyciel języka obcego i wynagrodzi plusami.

Pozdrawiamy
Koordynator Joanna Matwiejczuk

 

Konkurs - DNI JĘZYKÓW OBCYCH

Dziękujemy wszystkim osobom, które dostarczyły prace konkursowe. Szczególnie postarali się uczniowie klas 1-3. Ze względu na prośby, przedłużamy dostarczenie prac do dnia 14 października 2019.

Jednocześnie przekładamy rozstrzygnięcie konkursu. O zwycięstwie poinformujemy dnia 18 października. Odbędzie się wtedy apel, na który możecie się pomalować w barwy krajów.

Uwaga: Kto był pomalowany 8 października proszony jest o zgłoszenie się po dodatkowe plusy do swego nauczyciela języka obcego.

Koordynator konkursu
Joanna Matwiejczuk

 

Kangur 2019

DSCF3258W tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR brało udział 56 uczniów z naszej szkoły. Rozgrywany był w 5 kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet i Junior.

LAUREATEM został po raz kolejny Julian Żmojda – przygotowany przez mgr Halinę Stasienko.

Wyniki bardzo dobre uzyskali:

- Oliwia Makarewicz (nauczyciel prowadzący mgr Iwona Lepionka)

- Jakub Sikorski (przygotowanie mgr Halina Stasienko).

Kilku uczniów zostało wyróżnionych. Otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Szkolny koordynator konkursu

 

Szkolny konkurs “Dni Języków Obcych.”

Terminy:

rozpoczęcie: 20 września
dostarczenie prac: do 4 października
apel: 8 października

Kl. 1-3

“Bajeczkę na karteczkę”

Nauczyciel podczas lekcji opowie/przeczyta wybraną bajkę w języku polskim.
Kilka słów, wyrażeń wplecie w języku obcym aby się “zapamiętały”.

Uczniowie wykonają ilustrację do bajki ( kartka A4 – 21cm/29cm).

Prace będą stanowiły wystawę. Autorzy najpiękniejszej pracy w klasie/grupie zostaną wynagrodzeni.

Uwaga! Praca powinna być wykonana własnoręcznie. Nie powinno być to pokolorowanie wydruku, lecz rysunek na miarę swoich możliwości.

Kl. 4-8

1.Sklecę gdzie polecę”

Praca przestrzenna przedstawiająca znany budynek w wybranym kraju np. Big Ben. Materiały dowolne np. styropian, pudełka, zapałki itp.

Wymiary:
- podstawa maksymalnie 50cm/50cm,
- wysokość maksymalnie 120 cm.

Prace będą stanowiły wystawę. Autorzy najpiękniejszej pracy w klasie/grupie zostaną wynagrodzone. Organizatorzy zastrzegają prawo do zatrzymania prac w celu zdobienia pracowni.

Daną pracę mogą wykonywać najwyżej dwie osoby.

Prace oddajemy do 4 października.

2.Widać na twarz dokąd mi się marzy”

Uczeń ma na twarzy namalowane barwy kraju, do którego chciałby pojechać (tak jak kibice na stadionie).

Uwaga: farby mają być przeznaczone do stosowania na ludzkiej skórze a “malowidło” musi być schludne, estetyczne, można mieć “flagi” maksymalnie trzech krajów.

Ważne! Pomalowani przychodzimy tylko w dniu apelu podsumowującego akcję. Każdy uczeń schludnie pomalowany dostanie 3x plus z języka obcego.

Koordynator akcji: Joanna Matwiejczuk.

 

Postaw na Słońce

Uczniowie kl. IIIB G: Mateusz Guzowski - przewodniczący zespołu badawczego, Przemysław Zendzian - przewodniczący zespołu filmowego oraz członkowie: Tomasz Waszczeniuk i Rafał Lik pod kierunkiem nauczyciela fizyki mgr inż. Danuty Zakrzewskiej rozpoczęli pracę nad zdobywaniem wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Zarejestrowali zespół w Ogólnopolskim Projekcie - Konkursie "Postaw na Słońce", który ma na celu rozpowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem i polubienia go:
“Wybierz odnawialne źródła energii”

Więcej…

 

Wyróżnienie w konkursie uczennicy klasy II a

Z przyjemnością informuję o wyróżnieniu w ogólnopolskim konkursie „Zdrowe rymowanki” skierowanym do uczestników projektu „Od grosika do złotówki” mojej uczennicy Viktorii Popławskiej.

Joanna Muśko

DSCF3294wyróżnienie SSP Supraśl woj. podlaskie (2)

 

Szkolny konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Szkoły

Konkurs adresowany jest do uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie symbolu związanego ze 100-leciem naszej Szkoły.

1. Celem konkursu jest stworzenie symbolu, który upamiętni 100 lat istnienia Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu. Symbol powinien zawierać napis: 100-lecie Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu.

2. Konkurs będzie rozpatrywany w 3 kategoriach:

  • klasy I – III

  • klasy IV – VI

  • klasy VII - VIII i III gimnazjum

3. Format pracy: A5

4. Techniki: rysunkowe lub malarskie

5. Prace powinny być tworzone indywidualnie, posiadające na odwrocie imię, nazwisko i klasę ucznia.

6. Termin składania prac: 6.05.2019 r.

7. Komisja konkursowa wyłoni z każdej kategorii zwycięzcę, a wygrane symbole zostaną oficjalnymi symbolami obchodów 100 - lecia Szkoły. Przewidziane są także nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej z kategorii wiekowej.

8. Prosimy o przekazywanie prac nauczycielom plastyki.

9. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego apelu z okazji Święta Patrona Szkoły połączonym z obchodami 100-lecia Szkoły.

Organizatorzy

obrazek pochodzi ze strony www.gify.net

 

KIEDY MYŚLĘ: OJCZYZNA

29 marca punktualnie o 10.00 w pięknie udekorowanej sali Domu Ludowego w Supraślu odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kiedy myślę: Ojczyzna”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną, odkrywanie młodych talentów, integracja lokalna, włączenie się społeczności naszej Gminy w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, to hołd złożony wielkim Polakom: Ferdynandowi Mareckiemu i Ryszardowi Kaczorowskiemu, patronom supraskiej szkoły. Konkurs Poezji Patriotycznej pięknie wpisuje się również w obchody 100-lecia naszej szkoły. Organizatorem konkursu jest Sportowa Szkoła Podstawowa im Ferdynanda Mareckiego, uczestnikami uczniowie z Supraśla, Ogrodniczek i Sobolewa. Prezentacje oceniało jury w składzie: p. Jadwiga Czyżewska- konsultant do spraw edukacji wczesnoszkolnej w CEN w Białymstoku, p. Elżbieta Suchocka - nauczyciel polonista w Liceum Plastycznym w Supraślu i p. Krzysztof Zemło - aktor, reżyser, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Łomży.

Oto wyniki konkursu:

Klasy I-III

I m. Weronika Sobolewska
II m. Karolina Pawluczuk
III m. Jakub Orzoł

Klasy IV- VI

I m. Bartosz Fidziukiewicz
II m. Kinga Jurgielewicz
III m. Szymon Piekarski

Klasy VII-VIII i III gim.

I m. Jakub Tylman
II m. Karolina Angielczyk
III m. Magda Kaczyńska

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, komisji i wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację konkursu. Słowa wdzięczności kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za ufundowanie nagród, pamiątek i pomoc w zorganizowaniu konkursu. Dziękujemy również Panu Rafałowi Dowgiertowi za ufundowanie dyplomów.

Kolejne zmagania za rok. Już teraz zapraszamy zainteresowanych.

Joanna Muśko
Dorota Ofman

 

II Nagroda na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2019!

20 marca 2019 r. klasa I a uczestniczyła w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej prezentując przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka”.

Celem konkursu była promocja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych, rozwijanie kreatywności scenicznej dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, integracja dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz wychowawców z różnych placówek oświatowych województwa podlaskiego, jak również wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, a także nowatorskich form wyrazu artystycznego w teatrze amatorskim.

Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku niezwykle barwne i pouczające przedstawienie, wykazali się przy tym wspaniałą grą aktorską. Pierwszoklasiści na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2019 zdobyli II-gą Nagrodę !

I to jeszcze nie koniec sukcesów młodych aktorów. Jury postanowiło przyznać nagrodę indywidualną Oldze Szymczuk za rolę Czarownicy. BRAWO!

Grażyna Wróblewska

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2020 (20)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)