Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej przeprowadzonej w r. szk. 2017/2018 „Klub Młodych Odkrywców”

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy to pierwszy krok w kierunku zaszczepienia wśród uczniów „mody na eksperymentowanie” i próba rozbudzenia w nich pasji naukowych i badawczych, rozwijanie umiejętności rozpoznania głównych cech myślenia i badania naukowego oraz rozumienia powodów wyprowadzania takich, a nie innych wniosków. Ogromny wpływ zabaw badawczych na rozwój i wychowanie dzieci związany jest z faktem, iż każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Najlepiej, bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Odkrywcy podchodzą do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją.

Zajęcia te miały na celu opanowanie przez uczniów umiejętności prowadzenia eksperymentów, zadawania pytań i wyciągania wniosków a także szerszy wymiar integracji zespołu klasowego. Dostarczały one możliwości do nabywania umiejętności uniwersalnych i ważnych w życiu społecznym. Kształtowały w klubowiczach między innymi cechy szczególnie dobrze widziane przez pracodawców: umiejętność pracy w grupie, zdolność do rozwiązywania problemów, naukę optymalnego zużywania materiałów i wykorzystania czasu, swobodę posługiwania się narzędziami, zdolność przyjmowania i wykorzystywania informacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywcy podchodzili do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją. Uważamy że dzieje się to nadal nie tylko w szkole, ale także w życiu rodzinnym i -- później moż zawodowym. Zachęcani do samodzielnego poszukiwania rozwiązań klubowicze byli aktywni i twórczy, a potknięcia traktowali nie jako klęskę, ale jako część drogi wiodącej do celu.Niezwykle interesująca dla prowadzących była obserwacja dziecięcej ciekawości, którą rozbudzano pod wpływem odpowiedniej stymulacji przeprowadzanej przy pomocy aktywności związanej z eksperymentowaniem i doświadczaniem, przy zachowaniu zasad konstruowania wiedzy.

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Doman

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi odkrywcami i badaczami. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie, której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze, pojawiające się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźcami czy sytuacjami. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Właśnie te zajęcia służyły dzieciom do realizacji tych wszystkich zamierzeń.

Na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy uczniowie odkrywali świat wulkanów. Dowiedzieli się trochę o ich powstawaniu i rodzajach, a potem każdy klubowicz zrobił swój własny wulkan. Była świetna zabawa, niemały bałagan i "wielkie oczy", gdy z wulkanu zaczynała płynąć "lawa". Na kolejnych zajęciach uczniowie rozpoznawali środowisko kwaśne, obojętne i zasadowe. Przygotowaliśmy ciecz nienewtonowską. Badaliśmy czy produkty spożywcze przewodzą prąd elektryczny. Sprawdzaliśmy czy w śmietanie jest skrobia. Przeprowadziliśmy sportowe pożegnanie zimy. Badaliśmy długość zjazdu na sankach w zależności od masy ciała zjeżdżającego. Te wyczyny na sankach zakończyliśmy ogniskiem i kiełbaskami. Kolejne spotkanie w ramach innowacji to nauka metodą jigsaw. Uczniowie klas czwartych uczyli się „chemii” w grupach a następnie przekazywali tę wiedzę innej grupie - ucząc innych. Praktycznie mogli wykonać doświadczenia: magiczny obrazek, dyfuzja barwników, sztuczna krew, chemiczny gejzer, potwierdzenie prawa zachowania masy doświadczenie z dmuchaniem balonów przez dwutlenek węgla powstający w wyniku reakcji octu z sodą. W ten sposób wzięliśmy również udział w Światowym Tygodniu Mózgu w naszej szkole.

Zakończenie:

Po każdych zajęciach przeprowadzano ewaluację zajęć. Wyciągano wnioski. Przeprowadzono ewaluację końcową.Efektem innowacji jest opanowanie przez uczestników zajęć podstawowej umiejętności prowadzenia eksperymentów, umiejętności zadawania trafnych pytań i wyciągania prawidłowych wniosków. Współpraca w grupie dostarcza umiejętności uniwersalnych i ważnych w życiu społecznym. Kształtuje w klubowiczach między innymi cechy szczególnie dobrze widziane przez pracodawców: operatywność, łatwość rozwiązywania problemów, optymalne planowanie i wykorzystanie czasu, oszczędne zużywanie materiałów i swobodę posługiwania się narzędziami, zdolność przyjmowania i wykorzystywania informacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywcy podchodzili do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją. Nauczyli się samodzielnie poszukiwać rozwiązania trudnych zadań. Są aktywni i twórczy, a potknięcia traktowali nie jako klęskę, ale jako część drogi wiodącej do celu.

Zajęcia z innowacji pedagogicznej pt. „Klub Młodych Odkrywców” uważamy za zakończone sukcesem. Była dobra zabawa, uczenie się od siebie nawzajem i dobrze zaopatrzony bufet na podwieczorek ;). Najlepszą nagrodą i efektem jest pytanie uczniów czy w następnym roku znowu będą zajęcia.

Prowadzące:
Dorota Rusiłowicz
Urszula Głowacka

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)