Innowacje

Zajęcia kl. VI w ramach innowacji

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej: „Gry planszowe jako narzędzie w procesie wychowania i edukacji uczniów”

Celem innowacji jest urozmaicanie procesu kształcenia – nauka przez zabawę, integrowanie zespołu klasowego, rozwijanie właściwych relacji w grupie, wykorzystanie potencjału uczniów, rozwijania własnych zainteresowań, kształtowanie poczucia własnej wartości, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności. Od września kontynuujemy zajęcia w kl. VI b i VI d. Uczniowie chętnie pracują indywidualnie i grupowo, korzystają z gier planszowych, dydaktycznych i karcianych, ale też tworzą nowe – wykorzystując swoją pomysłowość.

Działania innowacyjne przynoszą efekty w postaci wzmożonej aktywności uczniów, jednak najbardziej cieszy miła atmosfera w klasie, integracja zespołu i dobra zabawa.

RB

 

EWALUACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

NIE WYSTARCZY WIEDZIEĆ, ABY BYĆ MĄDRYM I ODNIEŚĆ SUKCES”

Istotą mojej innowacji było wdrożenie w szkole modelu pracy wychowawczej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej. W realizacji innowacji wykorzystywane były metody i narzędzia facylitacyjne i coachingowe.Tutoringiem zostało objętych 5 uczniów (4 biorących udział w Akademii Liderów Społeczności Lokalnych – Grzegorz Antoniuk, Jakub Borkowski, Paulina Kożan oraz Bartek Głowacki). W II semestrze tutoringiem wychowawczym został objęty Miłosz Janicki – tutoriale prowadziła wychowawczyni p. J.Rybij pod moją superwizją.

Założyliśmy wspólnie z uczniami i rodzicami następujące cele, które osiągnęliśmy lub rozpoczęliśmy ich realizację. Na prośbę rodziców i uczniów będzie kontynuacja tutoringu.

Więcej…

 

„Magia teatru”

23 maja na scenie w Domu Ludowym klasa I a starała się wprowadzić zgromadzoną licznie widownię w magiczny świat teatru. Pierwszoklasiści przez cały rok szkolny systematycznie poszerzały swoją wiedzę z zakresu teatru w ramach innowacji pedagogicznej „Kurtyna w górę”. Brały również udział w zajęciach Teatrzyku klasowego. W tym semestrze pracowały nad przedstawieniem teatralnym „Szewczyk Dratewka” na podstawie bajki Janiny Porazińskiej.

Pierwszoklasiści zadawali gościom zagadki na temat teatru, następnie opowiadali o swojej pracy podczas realizacji spektaklu, o próbach, o rozterkach, a w końcu o niezwykłej radości, gdy ciężka praca przyniosła wymierne efekty. Piosenką „Baśniowa kraina” dzieci zaprosiły widzów na spotkanie z „Szewczykiem Dratewką”.

Prezentacja spotkała się z entuzjastycznym odbiorem widzów. Grę młodych aktorów oklaskiwali uczniowie klas I-III, klasy czwarte, klasa szósta oraz przedszkolacy.

Grażyna Wróblewska

5-f27c26cdd977608a36e8c391a8f7083f

 

Pociąg do krainy wartości

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Realizację tego celu umożliwia realizowana przez mnie innowacja pedagogiczna „Pociąg do krainy wartości- bajki jako działania profilaktyczne w edukacji ucznia młodszego”. Omówione w niej zagadnienie są spójne z podstawą programową, ważną rolę odgrywa też tekst literacki, dzięki któremu moi uczniowie lepiej rozumieją znaczenie sytuacji realistycznej, jak też zasady, normy społeczne.

W pierwszym półroczu zorganizowałam zajęcia otwarte dla rodziców, poruszając na nich bardzo ważny temat związany z tolerancją.

Podsumowaniem pracy w drugim półroczu było przedstawienie „Czarna dziura”, którego przesłanie brzmiało “Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.

Joanna Muśko

 

Przedstawienie teatralne “Szewczyk Dratewka”

Serdecznie zapraszamy na otwarte zajęcia w klasie I A, które będą finałem innowacji pedagogicznej “Kurtyna w górę”. Zajęcia odbędą się 23 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Domu Ludowym w Supraślu. W programie przedstawienie teatralne “Szewczyk Dratewka”.

Wychowawczyni i uczniowie kl. I A

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2020 (20)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)