Bezpieczna szkoła

clip_image002

Bezpieczeństwo uczniów zawsze było i jest priorytetem w pracy szkoły. Ważne jest, aby w budowaniu tego zadania uczestniczyło całe środowisko szkolne wspierając ucznia na wszystkich zajęciach własną postawą społeczną, korygowaniem nieprawidłowych zachowań, tworzeniem atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Kwestie te rozstrzyga obowiązujące prawo, ale bezpieczna szkoła to nie tylko paragrafy, procedury i regulaminy, ale również kształtowanie pozytywnego klimatu szkoły wspólnie z uczniami i ich rodzicami.

Do zadań statutowych biblioteki należy wspieranie uczniów, ich rodziców i nauczycieli w działaniach edukacyjnych i wychowawczych poprzez udostępnianie odpowiedniego księgozbioru. W bibliotece są dostępne książki i poradniki z zakresu pedagogiki i psychologii uwzględniające m.in. takie zagadnienia jak: współpraca rodziców ze szkołą, patologie społeczne, programy profilaktyczne, prawa dziecka, agresywne zachowania i przemoc w szkole.

Przykładowe tytuły książek dostępnych w naszej bibliotece: clip_image004

· Vopel K. „Kreatywne rozwiązywanie konfliktów”
· Zarzour K. „Gnębiciele ze szkolnego boiska. Jak wychować asertywne dziecko?”
· Stein A. „Kiedy dzieci są agresywne. Jak można je zrozumieć i pomóc?”
· Libszowska M. „Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka”
· Lawson P. „Jak pomóc zastraszonemu dziecku?”
· Dambach K. „Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej?”
· Zubrzycka E. „Słup soli. Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli?”

Zapraszam do biblioteki szkolnej nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Razem znajdziemy odpowiednią lekturę.

E. Mieleniewska

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)